(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình vừa tiến hành mở hồ sơ đề xuất tài chính Gói thầu Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, một phần công việc của Gói thầu thiết kế, thi công xây lắp (EC) thuộc dự án trên đã được triển khai thực hiện khi chưa chọn được nhà thầu tư vấn giám sát.
Hiện trường triển khai các hạng mục phá dỡ công trình cũ của Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình

Hiện trường triển khai các hạng mục phá dỡ công trình cũ của Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình

Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất tài chính Gói thầu Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình, 2 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, được mở hồ sơ đề xuất tài chính gồm: Công ty CP Tư vấn xây dựng Quảng Bình (giá dự thầu 2,2 tỷ đồng); Liên danh Văn phòng Tư vấn và Chuyển giao công nghệ xây dựng - Công ty CP Đầu tư và Thiết kế kiến trúc xây dựng Thăng Long (giá dự thầu 2,355 tỷ đồng).

Dự án nói trên có tổng mức đầu tư 165 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh Ninh Bình. Ngày 28/5/2021, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu) đã có quyết định phê duyệt Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Xuân Thịnh - Công ty CP Dịch vụ tư vấn và Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam - Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Hà Thành trúng Gói thầu Lập thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán; thi công xây lắp (EC) thuộc Dự án. Giá trúng thầu là 151,089 tỷ đồng, giảm 0,152 tỷ đồng so với giá gói thầu; thời gian thực hiện hợp đồng là 765 ngày.

Cán bộ thuộc Bên mời thầu phủ nhận việc cho phép Liên danh nhà thầu trúng thầu triển khai thi công công trình khi chưa chọn được nhà thầu tư vấn giám sát. Về hiện trạng thi công phá dỡ công trình hiện tại, vị cán bộ trên cho biết, đó là phần công việc mà Chủ đầu tư thực hiện để bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu trúng thầu thi công. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với Nhà thầu trúng thầu nhưng Nhà thầu chưa triển khai thi công.

Theo phản ánh của nhà thầu, hiện nay, mặc dù vẫn đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công nhưng trên thực tế, gói thầu EC này đã triển khai nhiều công việc như phá dỡ các hạng mục công trình cũ để xây mới.

Về nội dung phản ánh của nhà thầu, cán bộ thuộc Bên mời thầu phủ nhận việc cho phép Liên danh nhà thầu trúng thầu triển khai thi công công trình khi chưa chọn được nhà thầu tư vấn giám sát. Về hiện trạng thi công phá dỡ công trình hiện tại, vị cán bộ trên cho biết, đó là phần công việc mà Chủ đầu tư thực hiện để bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu trúng thầu thi công. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với Nhà thầu trúng thầu nhưng Nhà thầu vẫn chưa triển khai thi công.

Tuy nhiên, theo hồ sơ mời thầu, phạm vi công việc của Gói thầu bao gồm phần phá dỡ công trình hiện trạng gồm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình với diện tích 1.000 m2; trụ sở làm việc Trung tâm Văn hóa 2 tầng với diện tích 500 m2 sàn; trụ sở Nhà hát Chèo 2 tầng với diện tích 600 m2 sàn; Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 2 tầng với diện tích 700 m2 sàn. Điều này cho thấy phần công việc phá dỡ các hạng mục công trình hiện nay là trách nhiệm của Nhà thầu trúng thầu.

Hơn nữa, theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình, Dự án gồm 9 gói thầu, trong đó có 7 gói thầu tư vấn, 1 gói thầu dịch vụ phi tư vấn (bảo hiểm công trình) và 1 gói thầu EC, không có bất kỳ gói thầu riêng nào cho phần nội dung phá dỡ công trình.

Một chuyên gia về xây dựng cho biết, theo quy định tại Khoản 2 Điều 120 Luật Xây dựng 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, công trình xây dựng phải được giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc, công trình xây dựng. Việc gói thầu được triển khai thực hiện mà không có sự giám sát của nhà thầu tư vấn giám sát không những không đúng quy định của pháp luật, sai về quy trình, mà còn có thể gây ra nhiều hệ lụy về môi trường, an toàn lao động, chất lượng của việc phá dỡ công trình, việc đổ vật liệu phế thải và tận dụng vật liệu phá dỡ…