Gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị dự phòng 2 năm vận hành phần thiết bị hệ thống lò hơi và phụ trợ - giai đoạn 3

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hoá

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị dự phòng 2 năm vận hành phần thiết bị hệ thống lò hơi và phụ trợ - giai đoạn 3

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Chương III của HSMT yêu cầu:

Nhà thầu chào đầy đủ danh mục và số lượng theo Phạm vi cung cấp tại Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia) đồng thời đáp ứng theo yêu cầu tại Mục 2 Chương V Phần 2 Yêu cầu về kỹ thuật của HSMT.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Căn cứ Báo cáo đánh giá HSĐXKT của Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2, Công ty CP Đại Tam Sơn đã kiến nghị Chủ đầu tư về việc bị loại do không đáp ứng yêu cầu ở bước đề xuất kỹ thuật, cụ thể là khả năng cung cấp hàng hóa từ Nhà máy Diamond Power Machine (Hubei) Co., Inc (DPMH) hoặc tương đương (nhà sản xuất gốc, chế tạo tích hợp hệ thống thiết bị hiện hữu tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2).

Nhà thầu cho rằng, Báo cáo đánh giá HSĐXKT đã đánh giá không đúng bản chất hàng hóa mà Nhà thầu chào thầu. Nhà thầu chào thầu hàng hóa từ mục 10 đến mục 28 là hàng hóa do Babcock and Wilcox Diamond Power (BWDP) sản xuất chứ không phải hàng hóa do DPMH sản xuất. BWDP là nhà sản xuất gốc sở hữu bản quyền thiết kế và công nghệ đã cấp hàng cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (NMNĐTB2).

Để củng cố cho lập luận của mình, Nhà thầu gửi kèm Thư xác nhận của Công ty TNHH Babcock and Wilcox Việt Nam (B&W Việt Nam) khẳng định khả năng cung cấp được các hàng hóa đúng theo yêu cầu của HSMT.

B&W Việt Nam thông tin, B&W là một tập đoàn có trụ sở tại Hoa Kỳ và Công ty TNHH Babcock and Wilcox Bắc Kinh (BWBC) là công ty liên doanh trước đây của B&W nhưng hiện không còn liên quan đến nhau. Khi các nồi hơi được BWBC bán cho NMNĐTB2, B&W cấp phép cho BWBC để sử dụng công nghệ nồi hơi của B&W và do nồi hơi cần có máy thổi muội nên BWBC đã mua máy thổi muội từ DPMH (thời điểm đó DPMH là công ty con của B&W). Công nghệ thổi muội than trên thực tế thuộc sở hữu của B&W và được cấp phép cho DPMH.

Tháng 3/2021, B&W đã bán Nhà máy DPMH với một thỏa thuận cấp phép mới được ký kết giữa B&W và DPMH. Theo đó, việc bán và phân phối bất kỳ bộ phận nào được sản xuất theo thỏa thuận cấp phép mới đều bị giới hạn tại Trung Quốc và nghiêm cấm xuất khẩu bất kỳ bộ phận hoặc công nghệ nào mang nhãn hiệu Diamond Power.

B&W Việt Nam khẳng định, B&W đã bán DPMH nhưng vẫn duy trì các nhà máy ở các khu vực khác nhau trên thế giới để tiếp tục sản xuất máy thổi muội than Diamond Power (công nghệ của B&W). B&W được coi là nhà sản xuất thiết bị gốc của các máy thổi muội than Diamond Power, sở hữu công nghệ, thiết kế và tài sản trí tuệ của các máy thổi muội than đang được NMNĐTB2 sử dụng.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Theo chuyên gia đấu thầu, HSMT đã đưa ra định nghĩa rõ ràng về nhà sản xuất gốc thì các nhà thầu phải tuân thủ và chào hàng các vật tư, thiết bị đáp ứng yêu cầu của HSMT. Người có thẩm quyền, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về các yêu cầu đưa ra trong HSMT. Nếu hàng hóa của nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu như định nghĩa được đưa ra trong HSMT thì việc loại nhà thầu là có căn cứ.

Tuy nhiên, chuyên gia đấu thầu lưu ý, nhà thầu được lựa chọn có Thư cam kết cung cấp đúng hàng hóa của DPMH. Trong trường hợp những thông tin trong Thư xác nhận của B&W Việt Nam là đúng thì Bên mời thầu cần có bước kiểm tra năng lực Nhà thầu trúng thầu về khả năng cung cấp hàng hóa theo đúng cam kết tại hồ sơ dự thầu. Cụ thể, cần làm rõ việc từ năm 2021 đến nay, sản phẩm của DPMH đã được cung cấp cho đơn vị nào bên ngoài phạm vi lãnh thổ của Trung Quốc hay chưa, tránh rủi ro trong việc thực hiện hợp đồng.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Liên quan đến văn bản phản đối của Nhà thầu, Bên mời thầu khẳng định, phạm vi công việc của Gói thầu là mua phụ tùng thay thế, không phải mua trọn bộ thiết bị. Do đó, nhà sản xuất được hiểu là nhà sản xuất trực tiếp sản xuất và tích hợp ra thiết bị hoặc nhà sản xuất trực tiếp phụ tùng được tích hợp trong thiết bị đó.

Theo quy định tại HSMT, nhà sản xuất gốc là nhà sản xuất ra chi tiết thành phẩm có thương hiệu; nhà sản xuất tích hợp gốc là nhà sản xuất tích hợp các chi tiết tạo thành sản phẩm mang thương hiệu của mình. Do vậy, những chi tiết nào của BWBC sản xuất thì BWBC là nhà sản xuất gốc; những chi tiết mà BWBC tích hợp từ nhà sản xuất khác thì BWBC không phải là nhà sản xuất gốc. Bên mời thầu lựa chọn Công ty CP Thiết bị và Dịch vụ công nghiệp Á Châu vì nhà thầu này có thư cam kết cung cấp đúng hàng hóa của DPMH.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Bên mời thầu không thay đổi báo cáo đánh giá HSĐXKT.

Ngày 31/7/2023, Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 có văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Thiết bị và Dịch vụ công nghiệp Á Châu.

Chuyên đề