Gói thầu: Gói 16-2024 Máy tính công nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự án Mua sắm máy tính công nghiệp

Bên mời thầu: Công ty Điện lực An Giang

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Về các thông số đặc tính kỹ thuật của hàng hóa quy định tại Chương V của HSMT:

STT

Tiêu chí theo Quyết định 21/QĐ-HĐTV ngày 14/3/2022 của SPC

Tiêu chí theo HSMT

Mô tả

Yêu cầu


5

CPU

Tối thiểu Intel® Atom D510 1.6GHz/1MB L2 cache hoặc Intel® Core™ i3-4010 ULT 1.7 GHz

Tối thiểu Intel® Core TM i3- 5005U 2.0 GHz

6

Bộ nhớ RAM

Tối thiểu 4 GB DDR2 SDRAM built-in

Tối thiểu 8GB LPDDR3

9

Cổng RS-232

Tối thiểu 8 cổng RS-232.

Tối thiểu 2 cổng RS232/422/485

10xCOM: (2COM suport RS485) onborad - COM1, COM2, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, COM10: RS232 supporting 4000V surge protection - COM3, COM4: RS-232/RS485 optional, RS232 supports 4000V surge protection

10

USB 2.0 port

Tối thiểu 4 cổng

Tối thiểu 4xUSB 3.0 + 4xUSB 2.0

12

Nguồn vào

9-36VDC hoặc 110VDC

DC 9-36V input, support power reverse, overvoltage protection


Yêu cầu cấu hình và hướng dẫn sử dụng

18

Khi giao hàng, nghiệm thu19

Các phần mềm được cài đặt và cấu hình hoàn chỉnh trên máy tính (source chủ đầu tư cấp) bao gồm:

Không yêu cầu

- Hệ điều hành Windows (Windows 10 được cài sẵn) - Phần mềm tích hợp đọc các chuẩn loại công tơ trong trạm 110kV (Elster, Landis&Gyr, Gelex…) theo mô hình quy định.

- Được cài đặt phần mềm để đóng vai trò giám sát số liệu vận hành trạm, ghi nhận dữ liệu công tơ tại máy tính công nghiệp và đồng bộ về cơ sở dữ liệu tập trung qua mạng IT, hoặc OT (nhà thầu phải cung cấp được hợp đồng tương tự để chứng minh đã triển khai và diễn giải chi tiết mô hình thực hiện của các hạng mục này)

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Ngày 17/6/2024, sau khi nghiên cứu HSMT Gói thầu nêu trên, Nhà thầu có kiến nghị như sau: Được biết các thông số đặc tính kỹ thuật của máy tính công nghiệp đã được SPC ban hành kèm theo Quyết định 21/QĐ-HĐTV ngày 14/3/2022 nhằm thống nhất cấu hình cho các điện lực thực hiện mua sắm, vì vậy, các thông số khác biệt giữa HSMT và Quyết định 21/QĐ-HĐTV như bảng liệt kê trên nhằm mục đích gì, các căn cứ để Chủ đầu tư thay đổi các thông số nêu trên?

Tại mục 19 của Chương V yêu cầu: Nhà thầu phải cung cấp được hợp đồng tương tự để chứng minh đã triển khai và diễn giải chi tiết mô hình thực hiện của các hạng mục này. Đây là tiêu chí nhằm hạn chế nhà thầu tham gia theo quy định của Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT như sau: “Nêu điều kiện trong HSMT nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng”.

Phần mềm tích hợp đọc các chuẩn loại công tơ trong trạm 110kV (Elster, Landis&Gyr, Gelex…) theo mô hình quy định là các phần mềm chuyên ngành điện được lưu hành nội bộ, tuy nhiên Chủ đầu tư không cung cấp cho nhà thầu các mô hình quy định của phần mềm này nên Nhà thầu không có cơ sở để diễn giải chi tiết mô hình thực hiện của hạng mục này.

Yêu cầu nhà thầu phải cung cấp được hợp đồng tương tự để chứng minh đã triển khai và diễn giải chi tiết mô hình thực hiện của các hạng mục này là không có cơ sở. Đây không phải là hạng mục hàng hóa mà HSMT yêu cầu tại bảng phạm vi cung cấp, cũng không phải là các dịch vụ liên quan cho nên nhà thầu không có trách nhiệm phải cung cấp hợp đồng tương tự nhằm chứng minh khả năng thực hiện. Đề nghị Bên mời thầu giải thích rõ cho Nhà thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 07/6/2024, Bên mời thầu có văn bản trả lời Nhà thầu như sau: Do đây là dự án thay thế thiết bị hiện hữu, vì vậy cần phải trang bị đồng bộ với hệ thống đang vận hành, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, không bị gián đoạn. Thực tế cho thấy, một số nhà thầu khi cung cấp máy tính đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật (cũng có trường hợp chắp vá thêm module) nhưng khi cài đặt vận hành các ứng dụng phầm mềm của Bên mời thầu thì lại không tương thích, lỗi. Việc này ảnh hưởng đến sự vận hành liên tục của hệ thống. Vì vậy, việc thiết bị được kiểm tra xác nhận đã vận hành ổn định những trường hợp tương tự là điều cần thiết cho hệ thống.

Mặt khác, mô hình của hệ thống có liên kết với hệ thống SCADA, do đó đòi hỏi thiết bị phải tương thích với hệ thống đang vận hành không làm ảnh hưởng đến công tác vận hành lưới điện, đòi hỏi nhà thầu phải chứng minh thiết bị đã hoạt động ổn định trong hệ thống điện.

Bên mời thầu sẵn sàng cử cán bộ tham gia phối hợp kiểm tra, nghiệm thu vận hành hệ thống, trong trường hợp cần thiết có thể cung cấp các phầm mềm đọc của công tơ để nhà thầu kiểm tra sự tương thích với hệ thống hiện hữu. Tuy nhiên, để đảm bảo không gây hạn chế nhà thầu, trong yêu cầu của HSMT, Công ty Điện lực An Giang xin điều chỉnh lại HSMT như sau:

Đặc tính kỹ thuật:

Mục “Khi nghiệm thu, giao hàng” điều chỉnh lại: Nhà thầu phải cung cấp các giấy chứng từ xuất xứ (CO) đối với hàng ngoại nhập và chứng nhận chất lượng (CQ). Thiết bị phải được cài đặt và cấu hình các phần mềm của Chủ đầu tư (Phòng VTCNTT điền thông tin tên các phần mềm,….) đảm bảo vận hành thông suốt…

Mục “Các phần mềm được cài đặt và cấu hình hoàn chỉnh trên máy tính (source chủ đầu tư cấp) bao gồm” điều chỉnh lại: Hệ thống được đồng bộ dữ liệu về EVNSPC qua mạng nội bộ, dữ liệu được truyền về mạng nội bộ của EVNSPC thông qua mạng OT của SCADA (nhà thầu phải có cam kết phối hợp với Chủ đầu tư cài đặt và cấu hình các phần mềm: Đọc công tơ ELSTER, đọc công tơ LANDIS, đọc công tơ GELEX, đọc thông số vận hành trạm 110kV đang triển khai trên máy tính công nghiệp đảm bảo vận hành thông suốt) và chuẩn bị sẵn sàng CPU để demo trực tiếp tại TBA 110kV khi Chủ đầu tư yêu cầu.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư ban hành Văn bản số 706/QĐ-PCAG ngày 11/6/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh HSMT. Lý do hiệu chỉnh: Sửa đổi phần đặc tính kỹ thuật của HSMT cho phù hợp với thiết bị vận hành hiện có. Gia hạn thời điểm đóng thầu và mở thầu để các nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị HSDT. HSMT điều chỉnh được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Chuyên đề