(BĐT) - Ngày 7/6, Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (mã chứng khoán: DTP) sẽ chốt quyền nhận cổ tức đợt 1/2020 với tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến vào ngày 7/7.

Như vậy, với hơn 12,17 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi hơn 6 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Tại ĐHĐCĐ vừa qua, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 650 tỷ đồng, tăng 25% so với thực hiện năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 130 tỷ đồng, tăng 23%. Tỷ lệ chia cổ tức tiếp tục duy trì ở mức 8%.

Kết thúc quý I/2021, tổng doanh thu của Công ty đạt gần 120 tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 18,5% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt gần 22,3 tỷ đồng, giảm 43,1 và hoàn thành 17,2% kế hoạch.