Vinacafé Biên Hòa chốt quyền chia cổ tức 240%

CTCP Vinacafé Biên Hòa (HoSE: VCF) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 240% (1 cổ phiếu được nhận 24.000 đồng). Với 26,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi ra gần 638 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 19/8, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 16/8. Thời gian chi trả dự kiến 30/8.

Năm 2018, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.435 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 637 tỷ đồng, tăng 72,5% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt xấp xỉ 640 tỷ đồng. Theo đó, công ty trích gần như toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức 240%.

Hiện Masan Beverage là công ty mẹ đang sở hữu đến 98,49% vốn Vinacafé Biên Hòa. Do vậy, số tiền công ty mẹ thu về là khoảng 628 tỷ đồng.

Năm 2019 Vinacafé Biên Hòa đặt mục tiêu doanh thu thuần ước khoảng từ 3.500 đến 3.700 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ước khoảng 650 đến 750 tỷ đồng.


NDH