TKV: Lãi ròng tăng gấp đôi

(BĐT) - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có báo cáo tài chính bán niên 2018. Theo đó, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2018 đạt 50.769 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2017. Tương ứng, lợi nhuận gộp đạt 9.927 tỷ đồng, tăng 21% so với nửa đầu năm 2017.
Ảnh  minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Về chi phí, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí 6 tháng đầu năm 2018 của TKV là chi phí tài chính với 2.902 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng chi phí lãi vay đã lên tới 2.389 tỷ đồng. Như vậy, bình quân TKV phải trả tới 398 tỷ đồng chi phí lãi vay mỗi tháng. Tiếp theo là chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng, lần lượt là 2.009 tỷ đồng và 1.914 tỷ đồng. Kết thúc 6 tháng năm 2018, TKV ghi nhận lãi ròng 2.445 tỷ đồng, gấp đôi so với nửa đầu năm 2017.

Tại thời điểm cuối quý II/2018, tổng tài sản của Tập đoàn đạt 140.931 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả là 98.261 tỷ đồng, chiếm 70% tổng tài sản.         

Hoàng Việt