Thủy hải sản Việt Nhật: Kiểm toán “xóa” toàn bộ doanh thu

(BĐT) - Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật (mã chứng khoán VNH) công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét 2016 với khoản lỗ 19,6 tỷ đồng, tăng hơn 13 tỷ đồng so với khoản lỗ trong báo cáo tự lập (6,5 tỷ đồng).

Bất ngờ hơn cả, kiểm toán DFK đã ghi nhận giá trị hàng hóa bị trả về trong kỳ lên tới 10,9 tỷ đồng, cao hơn doanh thu được hạch toán (10,2 tỷ đồng) khiến doanh thu thuần của Công ty bị âm 724 triệu đồng. Như vậy, hàng bán trả lại đã chính thức xóa bỏ toàn bộ giá trị doanh thu bán hàng trong kỳ của Thủy hải sản Việt Nhật. Đây là bút toán hàng bán trả về đối với lô hàng cá ngừ vây vàng đã bán cho Công ty CP Đồ hộp Tấn Phát năm 2015.

Được biết, Đồ hộp Tấn Phát trước kia có tên là Công ty CP Đồ hộp Phú Nhật, là công ty con mà Thủy hải sản Việt Nhật đã thoái vốn từ năm 2013 theo phương án khá kỳ lạ: Phú Nhật sẽ trả lại số vốn góp của Việt Nhật trong vòng 10 năm, mỗi năm trả 3,56 tỷ đồng vốn gốc cộng lãi suất.

Ngoài ra, kiểm toán cũng bổ sung 3,8 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với Thủy hải sản Việt Nhật, khiến Công ty lỗ sâu hơn so với báo cáo tự lập.

Kinh doanh èo uột, hiện cổ phiếu VNH đang được giao dịch với mức giá xung quanh 2.000 đồng/CP.

Đan Nguyên