Thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh

(BĐT) - Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm hành động tập thể tăng cường liêm chính trong kinh doanh, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch vừa được tổ chức tại Hà Nội. 

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đại Dương nhấn mạnh: “Tính liêm chính và minh bạch sẽ thúc đẩy khả năng sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất của doanh nghiệp trong lộ trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững”.

Theo bà Lê Bích Loan, Phó Trưởng ban Ban Quản lý KCNC TP.HCM, khi áp dụng chương trình kinh doanh liêm chính, Ban đã thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thiểu tiêu cực, nhũng nhiễu, từ đó lan toả những giá trị của môi trường đầu tư lành mạnh đến cộng đồng DN trong KCNC TP.HCM.      

Bích Thủy