Sản lượng điện của Genco 3 đạt 8.650 tỷ kWh trong quý I

Genco 3 dự kiến sẽ đạt sản lượng 9.979 tỷ kWh trong quý II.
Sản lượng điện của Genco 3 đạt 8.650 tỷ kWh trong quý I

Theo thông tin từ tổng công ty Phát điện 3 (Genco 3), công ty ghi nhận sản lượng điện 3.212 tỷ kWh trong tháng 3, nâng lũy kế 3 tháng đầu năm lên mức 8.648 tỷ kWh.

Trong quý I, đặc biệt từ tháng 3, các nhà máy điện của Tổng Công ty được huy động cao. Theo đó, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đạt 110% kế hoạch, Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ đạt 95% kế hoạch, các Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp đạt 152% kế hoạch. Vào ngày 30/3, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã đạt mốc sản lượng điện 20 tỷ kWh, đánh dấu hơn 3 năm vận hành ổn định, phát điện vào hệ thống điện quốc gia.

Trong quý II, Genco 3 dự kiến sẽ ghi nhận 9.979 tỷ kWh. Tổng Công ty tiếp tục tập trung đảm bảo đầy đủ nhiên liệu (khí, than, dầu), vật tư dự phòng và nhân sự, rà soát đánh giá tình trạng kỹ thuật, xử lý kịp thời các hư hỏng, bất thường của các nhà máy nhiệt điện nhằm vận hành ổn định và phát tối đa công suất theo yêu cầu hệ thống điện. Các nhà máy thủy điện thuộc Tổng Công ty đảm bảo vận hành theo lưu lượng nước về và yêu cầu cấp nước hạ du.

Về hoạt động đầu tư, Genco 3 tiếp tục thúc đẩy tiến độ thực hiện các Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4, NMNĐ Vĩnh Tân 4 MR, NMNĐ Thái Bình và Thủy điện Thượng Kon Tum.

Các Dự án Điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lắk tiếp tục được Tổng Công ty quan tâm xúc tiến đầu tư. Đối với Dự án NMĐ Tuabin khí LNG (khí hóa lỏng) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng Công ty và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký kết bản ghi nhớ về cam kết hỗ trợ đầu tư cho Dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4,39 tỷ USD vào ngày 23/02.

Riêng đối với Dự án Điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận (NMĐMT Vĩnh Tân 2), ngày 04/4, Bộ Công thương đã có quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục Dự án Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2 công suất 42,65 MWp vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020. Đây là Quyết định quan trọng để Tổng Công ty chính thức thực hiện các thủ tục triển khai xây dựng Dự án.

Trong quý II, Tổng Công ty sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng, xúc tiến thực hiện Dự án Điện mặt trời Ninh Phước 7, thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu các gói thầu Dự án Điện mặt trời Vĩnh Tân 2 đã được phê duyệt và dự kiến hoàn thành cấp PAC cho tổ máy thứ 2 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trong tháng 4/2018.

Về công tác môi trường, tại các nhà máy điện nói chung và các NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 và Ninh Bình tiếp tục được đảm bảo. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 vẫn tiếp tục duy trì thường xuyên mở cửa cho chính quyền, người dân đến tham quan, giám sát công tác vận hành sản xuất điện và quản lý môi trường định kỳ 1 tháng/lần. Công tác xử lý tro xỉ của Vĩnh Tân 2 được kiểm soát tốt.


NDH