Hà Tĩnh: Gói thầu hơn 100 tỷ đồng chỉ giảm giá 4 triệu đồng

(BĐT) - Ban A xây dựng huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa lựa chọn được nhà thầu thực hiện Gói thầu 01-XL: “Xây dựng nền, mặt đường; cống thoát nước; cầu Vĩnh Cửu; cầu Hói Đọi và cầu Giồng” thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông Sơn Long - Chợ Bộng, huyện Vũ Quang. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Xây dựng Đức Mạnh, với giá trúng thầu là 100,600 tỷ đồng, giảm khoảng 4 triệu đồng so với giá gói thầu là 100,604 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu là 0,003%.

Gói thầu nêu trên do Ban A xây dựng huyện Vũ Quang mời thầu, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020 thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Theo thông báo, Gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Đáng lưu ý, khảo sát sơ bộ của Báo Đấu thầu cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2016 đến nay, Ban A xây dựng huyện Vũ Quang đã thực hiện thông báo mời thầu 24 gói thầu với nhiều hình thức lựa chọn nhà thầu khác nhau, trong đó đấu thầu rộng rãi là chủ yếu. Tuy nhiên, cơ quan này liên tục “quên” thực hiện công khai kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu. Kể từ tháng 5/2016 đến nay, đơn vị này mới thực hiện công khai kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu, bao gồm gói thầu nêu trên và một gói thầu khác (Gói thầu 02-TV: “Tư vấn giám sát thi công Gói thầu 01.XL” thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông Sơn Long - Chợ Bộng, huyện Vũ Quang). Điều dễ nhận thấy từ kết quả lựa chọn nhà thầu tại hai gói thầu được công bố là giá trúng thầu sát nút giá gói thầu.

Việt Anh