Formosa giúp Hà Tĩnh dẫn đầu về chỉ số sản xuất công nghiệp

(BĐT) - Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, tính chung 11 tháng năm 2018, Tập đoàn Formosa đã có đóng góp giúp Hà Tĩnh trở thành địa phương có tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp cao nhất tới 93,2%; Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (đi vào sản xuất từ giữa năm 2018) đã giúp Thanh Hóa có mức tăng cao thứ 2 (33,6%).
Formosa giúp Hà Tĩnh dẫn đầu về chỉ số sản xuất công nghiệp

Tổng cục Thống kê cho biết, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11/2018 ước tính tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 0,2%; ngành chế biến, chế tạo tăng 11%; sản xuất và phân phối điện tăng 9,2%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,5%.

Tính chung 11 tháng năm 2018, IIP ước tính tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 10,3% của cùng kỳ năm 2017, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 12,2%, đóng góp 9,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,3%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 2%, làm giảm 0,3 điểm phần trăm mức tăng chung.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 11 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 63%; sản xuất kim loại tăng 23,7%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 22,3%; sản xuất xe có động cơ tăng 16,3%; sản xuất giấy, sản phẩm từ giấy và sản xuất giường, tủ, bàn, ghế cùng tăng 13,4%.

Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm bao gồm: hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu tăng 3,2%; sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic và khai thác quặng kim loại cùng tăng 3,1%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị tăng 3%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2018 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó Hà Tĩnh là địa phương có tốc độ tăng cao nhất với mức tăng 93,2% do có sự đóng góp của Tập đoàn Formosa, tiếp theo là Thanh Hóa tăng 33,6% chủ yếu do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn mới đi vào sản xuất từ giữa năm 2018.

Bà Rịa - Vũng Tàu có mức tăng thấp nhất cả nước với 2,1% do khai thác dầu thô giảm. Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Hải Phòng tăng 25,7%; Vĩnh Phúc tăng 14,9%; Thái Nguyên tăng 12,3%; Bình Dương tăng 9,5%; Hải Dương tăng 9,2%; Quảng Ninh tăng 9,1%; Đồng Nai tăng 8,9%; Bắc Ninh tăng 8,4%; Cần Thơ tăng 8,1%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 8%; Hà Nội tăng 7,4%; Đà Nẵng tăng 7,2%; Quảng Nam tăng 6,9%.

Hải Bình