EVN sẽ thoái vốn khỏi các công ty con

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017 - 2020. Theo Đề án, Công ty mẹ - EVN tiếp tục là công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Các công ty con sẽ được cổ phần hóa bao gồm các Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3, và Công ty CP Năng lượng Vĩnh Tân 3.

EVN cũng sẽ thực hiện thoái toàn bộ vốn tại các doanh nghiệp: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Công ty CP Cơ điện Thủ Đức; Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP; Công ty CP Phong điện Thuận Bình; Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3; Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4.

Thế Anh