Doanh nghiệp gặp khó khăn đầu tư chuyển đổi tiết kiệm năng lượng

(BĐT) - Tại Hội thảo khởi động Dự án "Tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp Việt Nam" tổ chức ngày 24/5 (Hà Nội), đại diện Bộ Công Thương cho biết, các doanh nghiệp ngành công nghiệp nước ta còn hạn chế trong đầu tư chuyển đổi công nghệ để tiết kiệm năng lượng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những nguyên nhân chính là do doanh nghiệp còn thiếu nguồn lực tài chính.

Trong khi đó, việc tiếp cận các nguồn vay từ khu vực ngân hàng thương mại lại không dễ dàng, các dự án này thường bị  ngân hàng đánh giá là có độ rủi ro cao.

Cải thiện tình trạng này, Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam" của Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua KOICA trị giá 1,9 triệu USD sẽ có các hoạt động trợ giúp các doanh nghiệp công nghiệp tiếp cận nguồn vốn đầu tư cho tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng. Dự án gồm 03 hợp phần hỗ trợ kỹ thuật: Xây dựng năng lực phát triển dự án đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong công nghiệp; Xác định các dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng trong công nghiệp; Hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng trong công nghiệp.

Việt Anh