(BĐT) - Trong năm 2016, Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí – CTCP thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (DMC) sẽ phấn đấu đạt 60.750 tấn sản lượng, với tổng doanh thu là 3.000 tỷ đồng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 vừa được HĐQT của DMC thông qua, chỉ tiêu tổng doanh thu của Công ty mẹ năm 2016 sẽ là 1.857,1 tỷ đồng, bao gồm: doanh thu từ hoạt động sản xuất trực tiếp là 1.746,5 tỷ đồng; doanh thu từ các công ty thành viên là 110,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế trong năm 2016 là 103,4 tỷ đồng. Số tiền nộp ngân sách nhà nước là 153,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ phấn đấu đạt 817,4 tỷ đồng, vốn điều lệ là 500 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2016, DMC sẽ dành khoảng 6,3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị và đầu tư vốn góp. Nguồn vốn đầu tư được huy động chủ yếu từ vốn chủ sở hữu.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2016, DMC xác định sẽ tập trung các nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ; tích cực nghiên cứu tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả của các dự án mới (sản xuất Barite tại Lào), dự án sản xuất xi măng G tại Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm khai thác tối đa tài sản đã đầu tư; tìm kiếm đối tác, nghiên cứu và triển khai quyết liệt các dự án đầu tư cho các dịch vụ mới, sản phẩm mới có hiệu quả kinh tế và mang tính chiến lược lâu dài của DMC; tập trung hoàn thiện công tác quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng…

DMC cũng quyết tâm thực hiện phương án tái cấu trúc đã được phê duyệt, nghiên cứu và hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Trong đó, DMC dự kiến thoái vốn tại công ty con là DMC Miền Bắc với tổng số vốn là 13,33 tỷ đồng. Mục đích tái cấu trúc doanh nghiệp, theo DMC, là tạo điều kiện cho các đơn vị phát huy được hết các nguồn lực thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.