(BĐT) - Trong ngày 12/02/2019, trên phạm vi cả nước có 309 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II/2019.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp và thí nghiệm cọc, với giá gói thầu hơn 269,350 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (tại địa điểm mới). Tổng mức đầu tư của Dự án là 473 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 68,817 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường THCS chất lượng cao huyện Vĩnh Tường, giai đoạn 1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 97.014.569.000 đồng.

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 268,654 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc bổ sung (lần 2) sử dụng tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 331.897.294.910 đồng.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp 12.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2019 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên, với giá gói thầu 109,560 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 109.560.000.000 đồng.

Công ty Than Thống Nhất - TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thiết bị giá chống, với giá gói thầu hơn 46,656 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư công nghệ giá chống phục vụ khai thác lò chợ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 54.829.816.000 đồng.

Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp than Sub - Bitum nhập khẩu phục vụ sản xuất điện cho Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 2 năm 2019 và Gói thầu Cung cấp than Anthracite nhập khẩu phục vụ sản xuất điện cho NMNĐ Vĩnh Tân 2 năm 2019, với giá gói thầu lần lượt là 1.492.458.474.650 đồng và 1.567.914.069.150 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp than nhập khẩu phục vụ sản xuất cho NMNĐ Vĩnh Tân 2 năm 2019, với tổng mức đầu tư là 3.060.372.543.800 đồng.