(BĐT) - Trong ngày 30/5/2022, trên phạm vi cả nước có 827 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2022.

Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 23 Cung cấp và vận chuyển dầu DO cho sản xuất điện năm 2022, với giá gói thầu hơn 112,148 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán cho các gói thầu đợt 2 năm 2022 của NMNĐ Vĩnh Tân 4. Tổng mức đầu tư của Dự án là 137.063.711.979 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp công trình Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Húc Động - Đồng Văn; Cao Ba Lanh kết nối đến Quốc lộ 18C, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, với giá gói thầu hơn 305,537 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 430 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình + thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) + thiết bị PCCC, với giá gói thầu hơn 44,007 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Mầm non Quang Lãng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 65.132.676.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Quảng Trị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp toàn bộ công trình, với giá gói thầu hơn 47,533 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cơ sở hạ tầng và giao thông đô thị thị xã Quảng Trị. Tổng mức đầu tư của Dự án là 140 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng cầu Thôn 7, thị trấn Đạ Tẻh đi Mỏ Vẹt, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, với giá gói thầu 44,756 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng cầu thôn 7, thị trấn Đạ Tẻh đi Mỏ Vẹt, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 60,715 tỷ đồng.