(BĐT) - Trong ngày 27/7/2022, trên phạm vi cả nước có 1.042 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2022.

Công ty TNHH Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu EP01.22 Mua sắm 02 cẩu giàn STS thuộc Dự án Đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị tại Cảng TC-HICT, với giá gói thầu hơn 585,176 tỷ đồng.

Công ty CP Dệt gia dụng Phong Phú sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt, chuyển giao công nghệ máy dệt dobby, với giá gói thầu là 58,75 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư thay thế thiết bị tăng năng lực sản xuất khăn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 120,687 tỷ đồng.

UBND huyện Đoan Hùng (đại diện là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 319, huyện Đoan Hùng, với giá gói thầu hơn 219,418 tỷ đồng.

Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL01 Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị toàn bộ các hạng mục công trình (trừ hệ thống KSAN) thuộc Dự án Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, với giá gói thầu hơn 101,081 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Hưng Long, với giá gói thầu hơn 69,683 tỷ đồng.