(BĐT) - Trong ngày 26/7/2021, trên phạm vi cả nước có 666 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2021.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Xây lắp đường dây 110kV và cải tạo trạm biến áp (TBA) 110kV thuộc Dự án Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV mạch kép 175 - 176 từ TBA 220kV Phủ Lý - TBA 110kV Thanh Nghị - TBA 220kV Ninh Bình, tỉnh Hà Nam, với giá gói thầu hơn 72,33 tỷ đồng.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nâng cấp hệ thống HLR tập trung, với giá gói thầu hơn 137,142 tỷ đồng.

Công ty Khai thác khoáng sản - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Vận chuyển san gạt đất đá, bốc xúc vun gom than phục vụ sản xuất năm 2021, với giá gói thầu hơn 95,841 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Xây dựng cầu, với giá gói thầu hơn 53,087 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp A. Tổng mức đầu tư của Dự án là 84.108.716.000 đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 15 Xây lắp từ đường dây đến G6 và xây lắp ngăn lộ tại trạm biến áp (TBA) 220 kV Rạch Giá; Gói thầu số 16 Xây lắp từ G6 đến G9 (bao gồm G6); Gói thầu số 17 Xây lắp từ G9 đến G14 (bao gồm G9); và Gói thầu số 18 Xây lắp từ G14 đến ĐC (bao gồm G14) và xây lắp ngăn lộ tại TBA 220 kV Kiên Bình, với giá gói thầu lần lượt là 73,663 tỷ đồng; 59,874 tỷ đồng; 62,251 tỷ đồng và 62,573 tỷ đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 220kV Rạch Giá 2 - Kiên Bình mạch 2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 690,321 tỷ đồng.