(BĐT) - Trong ngày 24/3/2020, trên phạm vi cả nước có 650 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2020.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Trạm biến áp 220kV Yên Hưng và đấu nối. Cụ thể: Gói thầu số 5 Cung cấp và vận chuyển máy biến áp 220, 110, 22 kV-250 MVA, với giá gói thầu là 41.246.520.000 đồng; Gói thầu số 6 Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị phần nhất thứ trạm, với giá gói thầu là 44.147.650.000 đồng; Gói thầu số 7 Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị phần nhị thứ và thông tin, với giá gói thầu là 40.320.220.000 đồng; Gói thầu số 10 Cung cấp và vận chuyển cột thép, với giá gói thầu là 53.004.400.000 đồng; Gói thầu số 11 Xây lắp trạm biến áp, với giá gói thầu là 87.027.790.000 đồng; Gói thầu số 12 Xây lắp đường dây đấu nối, với giá gói thầu là 90.328.830.000 đồng.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2020 cho các cơ sở y tế trong tỉnh. Cụ thể: Gói thầu số 01 Vật tư y tế kỹ thuật cao, với giá gói thầu là 321.819.549.538 đồng; Gói thầu số 02 Vật tư y tế thông thường, với giá gói thầu là 208.654.184.864 đồng; Gói thầu số 07 Hóa chất theo máy, với giá gói thầu là 133.949.841.843 đồng.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu là 169.658.741.115 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 248.579.063.118 đồng.

Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Xây dựng đường song hành đường Võ Văn Kiệt (bên phải, kết nối từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Pasteur), Quận 1, với giá gói thầu là 63.742.208.873 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Thay thế, trang bị, nâng cấp và gia hạn dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật bản quyền tính năng thiết bị mạng, bảo mật cho các đơn vị trong ngành bảo hiểm xã hội năm 2019. Cụ thể: Gói thầu Cung cấp, lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh, đào tạo chuyển giao công nghệ thiết bị cân bằng tải, với giá gói thầu là 78.335.667.911 đồng; Gói thầu Cung cấp, lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh, đào tạo chuyển giao công nghệ thiết bị tường lửa, thiết bị chuyển mạch, giao diện kết nối, module kết nối quang, với giá gói thầu là 73.368.627.772 đồng; Gói thầu Cung cấp các dịch vụ của chính hãng sản xuất cho các thiết bị định tuyến, thiết bị tối ưu hóa mạng WAN, thiết bị proxy, thiết bị tường lửa, với giá gói thầu là 81.848.415.000 đồng.