(BĐT) - Trong ngày 23/6/2021, trên phạm vi cả nước có 815 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và III/2021.

Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói 07-ĐNPR Cung cấp, xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị công trình đường dây 110kV mạch 2 Đại Ninh - Phan Rí 2, tỉnh Bình Thuận (bao gồm thí nghiệm đo thông số đường dây), với giá gói thầu hơn 124,953 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình thuộc Dự án Bãi đỗ xe tại số 166 đường Hải Phòng (giai đoạn 1), với giá gói thầu hơn 72,332 tỷ đồng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 39 (XL-07) Cung cấp thiết bị, thi công xây lắp, thí nghiệm hiệu chỉnh đường dây và mở rộng trạm phân phối; Gói thầu số 41 (TB-02) Cung cấp thiết bị cơ khí thủy công và dịch vụ kỹ thuật và Gói thầu số 42 (TB-04) Thiết kế chế tạo, cung cấp, lắp đặt cầu trục gian máy và dịch vụ kỹ thuật, với giá gói thầu lần lượt là 125.656.910.000 đồng; 238.543.075.776 đồng và 108.606.260.352 đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 6.398.630.429.680 đồng.

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic và Gói thầu số 5 Vị thuốc cổ truyền, với giá gói thầu lần lượt là 124.953.065.650 đồng và 678.049.994.504 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự toán Cung cấp thuốc 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022. Tổng dự toán là 776.732.889.470 đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp 79 xe ô tô chuyên dùng chở tiền cho khu vực đồng bằng và Gói thầu Cung cấp 99 xe ô tô chuyên dùng chở tiền cho khu vực miền núi, với giá gói thầu lần lượt là 105,86 tỷ đồng và 122.839.200.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự toán Mua tập trung xe ô tô chuyên dùng chở tiền năm 2020 của Agribank.