(BĐT) - Trong ngày 23/12/2021, trên phạm vi cả nước có 670 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu là 586,042 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 745 tỷ đồng.

UBND thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 58,969 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết nối Khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng với Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, địa bàn thành phố Việt Trì. Tổng mức đầu tư của Dự án là 73.630.653.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói 6.2a Cung cấp và lắp đặt đường dây (từ G13 đến G27) và Gói 6.4a Cung cấp và lắp đặt đường dây (từ G36 đến ĐC), với giá gói thầu lần lượt là 63.025.236.997 đồng và 63.151.271.026 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đường dây mạch 2 Ninh Phước - Tuy Phong - Phan Rí, tỉnh Bình Thuận - Ninh Thuận. Tổng mức đầu tư của Dự án là 369.562.038.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 7 Cung cấp máy biến áp và Gói thầu 8 Cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị và hệ thống điều khiển bảo vệ toàn trạm, với giá gói thầu lần lượt 31.407.620.038 đồng và 43.854.999.754 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Trạm biến áp 110kV Phú Cát và nhánh rẽ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 122.456.085.981 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Trung sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho CPC-CangQuyNhon-PC01 Cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh công trình đường dây 110kV, với giá gói thầu hơn 179,333 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm biến áp 110kV cảng Quy Nhơn và đấu nối. Tổng mức đầu tư của Dự án là 298.819.072.426 đồng.