(BĐT) - Trong ngày 22/10/2020, trên phạm vi cả nước có 710 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu quý IV/2020.

Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, nâng cấp tải trọng cầu bắc qua kênh Ba Hòn vào Nhà máy Xi măng Kiên Lương, với giá gói thầu hơn 40,632 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp tải trọng cầu bắc qua kênh Ba Hòn vào Nhà máy Xi măng Kiên Lương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 49.372.137.461 đồng.

Bệnh viện Quận Gò Vấp (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 119,886 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán các gói thầu mua sắm thuốc năm 2020 - 2021. Tổng Dự toán là 152.277.429.648 đồng.

Ban Quản lý Hồ Tây (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Duy trì vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn các phường thuộc quận Tây Hồ giai đoạn 2021 - 2025, với giá gói thầu hơn 27,438 tỷ đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục chuyên biệt ngoài công lập, với giá gói thầu hơn 31,716 tỷ đồng.

Sở Giao thông vận tải Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Xây lắp toàn bộ công trình (kể cả chi phí đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa và chi phí dự phòng), với giá gói thầu hơn 60,545 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.718 (đoạn từ Ga Bình Thuận đến xã Hàm Cần), huyện Hàm Thuận Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 95,499 tỷ đồng.