(BĐT) - Trong ngày 18/6/2019, trên phạm vi cả nước có 728 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2019.

UBND thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9 Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng công trình cầu Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, với giá gói thầu là 49.348.216.000 đồng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua thuốc generic năm 2019 cho Trung tâm, với giá gói thầu là 31.233.649.300 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị khối nhà, hạ tầng kỹ thuật, với giá gói thầu là 404.466.712.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm Ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Mua sắm tài sản là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia; Gói thầu số 02 Mua sắm tài sản là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, với giá gói thầu lần lượt là 7.247.722.000 đồng và 6.762.686.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 27/2019 - Trang bị xe bán tải có gàu nâng người làm việc trên cao (đợt 2/2019), với giá gói thầu là 20.843.670.000 đồng.