(BĐT) - Trong các ngày 17, 18 và 19/12/2021, trên phạm vi cả nước có 1.302 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2022, quý II/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông, với giá gói thầu hơn 14,964 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng các cầu yếu, hẹp trên tuyến Đường tỉnh 514B, đoạn qua địa phận huyện Triệu Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 16.958.934.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 13,461 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐH.13 đoạn từ Km1+759 đến cống Yên Ninh và một số tuyến nhánh thuộc địa bàn phường Châu Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.970.911.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực - Agribank sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp và thiết bị, với giá gói thầu hơn 17,107 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Nhà làm việc kiêm kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu Agribank Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 19.969.553.420 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp (gồm cả chi phí đảm bảo an toàn giao thông), với giá gói thầu hơn 10,209 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông Tổ dân phố Trại Quan Nha, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 11.962.811.000 đồng.

Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Gói thầu số 01 Cung cấp hệ thống kích từ và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo cho Tổ máy H1 - Nhà máy Thủy điện Ka Nak, Gói thầu số 02 Cung cấp hệ thống điều tốc và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo cho Tổ máy H1 - Nhà máy Thủy điện Ka Nak và Gói thầu số 05 Cung cấp hệ thống kích từ và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo cho Tổ máy H1 - Nhà máy Thủy điện An Khê, với giá gói thầu lần lượt hơn 10,68 tỷ đồng, hơn 10,848 tỷ đồng và hơn 14,597 tỷ đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự toán Sửa chữa lớn năm 2022 - phần thiết bị công nghệ - Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak. Tổng mức đầu tư của Dự án là 66.451.989.112 đồng.