(BĐT) - Trong ngày 17/4/2019, trên phạm vi cả nước có 657 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2019.

Ban Quản lý dự án công trình TP. Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Xây lắp công trình nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang tuyến phố trung tâm TP. Cẩm Phả - giai đoạn I, với giá gói thầu là 541.484.287.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang tuyến phố trung tâm TP. Cẩm Phả. Tổng mức đầu tư của Dự án là 921.900.673.210 đồng.

UBND TP. Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 2.6a Mua sắm xe buýt cho hệ thống BRT tuyến chính và các tuyến buýt phụ trợ; Gói thầu 2.6b Vận hành và bảo dưỡng hệ thống xe buýt dịch vụ tiêu chuẩn BRT, với giá gói thầu lần lượt là 326.894.557.500 đồng và 317.184.182.721 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Phát triển bền vững TP. Đà Nẵng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 7.524.719.538.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu SPC-KfW3-W-BP Xây lắp đường dây và trạm biến áp phân phối tỉnh Bình Phước, với giá gói thầu là 34.429.572.236 đồng. Gói thầu này thuộc Tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm thị xã, thành phố của tỉnh Bình Phước thuộc Dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức (Dự án thành phần 3, giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 111.237.070.000 đồng.

Công ty CP Sonadezi Châu Đức sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Sân golf Châu Đức. Cụ thể: Gói thầu Thi công xây dựng Hệ thống thoát nước mưa và thoát nước ngầm Fairway-Rough, Green, Teeboxes, Bunker Sân Golf Resort (18 lỗ), với giá gói thầu 36.884.004.776 đồng; Gói thầu Thi công xây dựng Đường nội bộ Sân Golf Resort (18 lỗ), với giá gói thầu là 16.658.601.460 đồng; Gói thầu Thi công xây dựng Hệ thống chiếu sáng, chống sét Sân Golf Resort (18 lỗ), với giá gói thầu là 9.139.080.000 đồng; Gói thầu số Cung cấp cát thi công Sân Golf Resort (18 lỗ), với giá gói thầu là 56.298.096.603 đồng; Gói thầu Trồng cỏ Sân Golf Resort (18 lỗ), với giá gói thầu là 35.886.001.131 đồng; Gói thầu Trồng cây xanh, cảnh quan Sân Golf Resort (18 lỗ), với giá gói thầu là 18.237.818.883 đồng; Gói thầu Thi công xây dựng nhà câu lạc bộ giai đoạn 1, với giá gói thầu là 81.551.280.000 đồng; Gói thầu Thi công xây dựng các hạng mục phụ trợ giai đoạn 1, với giá gói thầu là 33.229.570.000 đồng; Gói thầu Vườn ươm cỏ Sân Golf Resort (18 lỗ), với giá gói thầu là 19.500.000.000 đồng.