(BĐT) - Trong các ngày 16, 17 và 18/4/2021, trên phạm vi cả nước có 863 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý IV/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 88,52 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường Trung học cơ sở Lai Hưng.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê dịch vụ quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn năm 2021 - 2023 (từ 1/4/2021 đến hết 31/12/2023), với giá gói thầu hơn 99,192 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn năm 2021 - 2023 (từ 1/4/2021 đến hết 31/12/2023).

Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Cung cấp dịch vụ công xử lý nước rỉ rác phát sinh tại Khu Xử lý chất thải (XLCT) Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội, với giá gói thầu hơn 43,23 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp dịch vụ công lĩnh vực vệ sinh môi trường: xử lý nước rỉ rác phát sinh tại Khu XLCT Xuân Sơn.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm trọng điểm cho ngành công nghiệp điện - điện tử, với giá gói thầu hơn 31,466 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm tài sản cố định phục vụ công tác đào tạo năm 2021 của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.