(BĐT) - Trong ngày 14/9/2021, trên phạm vi cả nước có 718 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi ruộng đất tại 7 xã thuộc huyện Bình Lục, gồm: Ngọc Lũ, Bình Mỹ, An Đổ, An Ninh, Bồ Đề, An Lão, An Nội và Gói thầu số 04 Đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi ruộng đất tại 7 xã thuộc huyện Bình Lục và thành phố Phủ Lý, gồm: Tiêu Động, Bình Nghĩa, Hưng Công, Đồn Xá, Trịnh Xá, Đinh Xá, Kim Bình, với giá gói thầu lần lượt là 21.075.500.000 đồng và 20.949.200.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu: Gói thầu CW-01 Cải tạo, tiếp cận khu vực ga số 8 (Ga trung chuyển Cầu Giấy) và xây dựng 2 cầu đi bộ; Gói thầu CW-02 Cải tạo, tiếp cận khu vực các ga: số 9 (Ga trung chuyển) và số 10, 11, 12; Gói thầu CW-02 Cải tạo, tiếp cận khu vực các ga: số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Gói thầu CS2-1 Cải thiện hệ thống xe buýt và hỗ trợ đấu thầu và Gói thầu CS4-2 Giám sát và hỗ trợ thực hiện với giá gói thầu lần lượt là 60.148.100.000 đồng; 118.924.000.000 đồng; 180.901.700.000 đồng, 33.390.200.000 đồng và 51.000.100.000 đồng. Năm gói thầu này thuộc Dự án Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho Dự án Tuyền đường sắt đô thị số 3 Hà Nội.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Cung cấp cột thép và Gói thầu số 05 Thi công xây lắp, với giá gói thầu lần lượt là 20.676.737.518 đồng và 34.068.858.667 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Nhánh rẽ đầu nối trạm biến áp 110kV Công nghệ cao.

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Quảng Trị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị quan trắc hiện trường và phân tích phòng thí nghiệm năm 2021, với giá gói thầu hơn 23,494 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư nâng cấp phòng thí nghiệm và trang thiết bị quan trắc môi trường - Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị. Tổng mức đầu tư của Dự án là 46,805 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng đường dọc bờ sông Đa Nhim (đoạn từ vòng xoay Liên Khương, thị trấn Liên Nghĩa đến thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh), với giá gói thầu là 30,057 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng đường dọc bờ sông Đa Nhim (đoạn từ vòng xoay Liên Khương, thị trấn Liên Nghĩa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 66,428 tỷ đồng.