(BĐT) - Trong ngày 10/9/2020, trên phạm vi cả nước có 745 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây dựng, nội thất đồ thờ, với giá gói thầu là 88,132 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư của Dự án là 111,806 đồng.

Nhà máy In tiền quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu VTC21-03 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B93 năm 2021, với giá gói thầu hơn 31,921 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B93 phục vụ kế hoạch sản xuất năm 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 36.528.547.436 đồng.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 114 Mua sắm cáp ngầm trung, hạ thế và dây dẫn trung thế các loại, với giá gói thầu hơn 23,324 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Phục vụ các công trình đầu tư xây dựng đợt 6 năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 34.937.108.216 đồng.

Kho bạc Nhà nước Sơn La sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng bao gồm: nhà làm việc 3 tầng; nhà phụ trợ 2 tầng; các hạng mục phụ trợ; hệ thống báo cháy tự động + máy bơm chữa cháy, với giá gói thầu hơn 13,887 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Bắc Yên, Sơn La. Tổng mức đầu tư của Dự án là 19.367.601.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực thành Phố Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thiết bị ghi chỉ số, thu thập dữ liệu từ công tơ RF nội thành đợt 4 -2020, với giá gói thầu 14.929.200.000 đồng.

Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư đồng hồ nước 15 ly, với giá gói thầu 22.753.500.000 đồng.

UBND phường Hội Hợp (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 22,663 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo rãnh thoát nước đường Quang Trung và các tuyến nhánh, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 28.361.346.000 đồng.