TP.HCM: Đến 31/7 giải ngân 50% vốn đầu tư công

(BĐT) - Nhằm bảo đảm giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 đến ngày 31/7 đạt ít nhất 50% và cả năm đạt ít nhất 95%, ngay từ đầu năm, UBND TP.HCM đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố...
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Riêng Sở KH&ĐT TP.HCM không bố trí vốn cho các dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, không thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Thành phố, không thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương.

UBND Thành phố nêu rõ, trường hợp giải ngân dưới 50% (tính đến ngày 31/7) thì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; dưới 90% (tính đến hết năm 2019) thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ và không chi thu nhập tăng thêm cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan.      

Hải Bình