Quy định rõ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch 2018 cho dự án khởi công mới

(BĐT) - Bộ KH&ĐT vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn về lập kế hoạch đầu tư công năm 2018. Văn bản của Bộ KH&ĐT nêu rõ các nguyên tắc chung về lập kế hoạch đầu tư công năm 2018.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong đó, nguyên tắc đầu tiên là kế hoạch phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành trong phạm vi cả nước, trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng vùng, từng địa phương; phù hợp với kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. Gắn việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 với việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 và đột phát xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng.

Việc lập kế hoạch vốn cũng phải xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2018 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Quốc hội thông qua và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2018; phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án trong năm 2018. đối với dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn kế hoạch năm 2018 cho các dự án thật sự cần thiết đáp ứng đủ các điều kiện: đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn; đến ngày 31/10/2017 có quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công; không bố trí vốn kế hoạch đầu tư công cho các dự án không thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Văn bản nêu rõ các mốc thời gian thực hiện, trong đó mốc cuối là trước 31/12/2017, các bộ, ngành và địa phương giao và thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN và trái phiếu chính phủ năm 2018 cho các cấp, các ngành và các đơn vị cơ sở triển khai thực hiện.       

Minh Thư