Nhật Bản cung cấp vốn vay ODA cho 3 dự án

(BĐT) - Thông tin từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết, đại diện Chính phủ Việt Nam và đại diện Chính phủ Nhật Bản vừa ký kết khoản vay ODA trị giá 166.124 triệu Yên đầu tư cho 3 dự án tại Việt Nam.

Các khoản vay ODA lần này giúp hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế thiết yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như thúc đẩy cải thiện môi trường. 3 dự án sử dụng vốn vay ODA lần này là: Dự án xây dựng Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên (III) trị giá 90.175 triệu Yên; Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình và đường dây truyền tải điện (IV) trị giá 54.982 triệu USD; Dự án Cải tạo môi trường nước TP.HCM – giai đoạn 2 (III) trị giá 20.967 triệu Yên.

Để đảm bảo tính công bằng và cạnh tranh trong quá trình đấu thầu, JICA cho biết, Chính phủ Việt Nam và JICA sẽ cùng thảo luận và xác định những hạng mục phía Việt Nam sẽ triển khai, giám sát hậu dự án về thủ tục đấu thầu do bên thứ ba thực hiện. Chi phí giám sát này sẽ không bao gồm trong khoản vay ODA Nhật Bản.

Minh Thủy

Tin liên quan