(BĐT) - Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa ký các hiệp định hỗ trợ vốn vay ODA với tổng giá trị 95,167 tỷ yên Nhật (JPY) cho 4 dự án hạ tầng lớn của Việt Nam.

Các khoản vay ODA lần này sẽ giúp Việt Nam xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế thiết yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy cải thiện môi trường để ứng phó với biến đổi khí hậu.

4 dự án sử dụng vốn vay ODA được ký kết là: Xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn Đà Nẵng - Quảng Ngãi (30 tỷ JPY); Xây dựng kết cấu hạ tầng cảng Lạch Huyện (32,287 tỷ JPY); Xây dựng phần cầu và đường dẫn cảng Lạch Huyện (22,880 tỷ JPY); Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (10 tỷ JPY).

Nguồn vốn này sẽ được sử dụng để đầu tư xây dựng, mua sắm vật tư, trang thiết bị và dịch vụ tư vấn phục vụ cho 4 dự án.

Để đảm bảo tính công bằng và cạnh tranh trong quá trình đấu thầu các dự án, JICA cho biết, Chính phủ Việt Nam và JICA sẽ tham vấn và xác định những hạng mục phía Việt Nam sẽ tiến hành kiểm toán sau đấu thầu do bên thứ ba thực hiện. Chi phí này sẽ không bao gồm trong khoản vay ODA Nhật Bản.