Horea lại kiến nghị giải ngân gói 30.000 tỷ đồng

Hiệp hội BĐS TP.HCM (Horea) lại vừa có kiến nghị gửi Ngân hàng Nhà nước, liên quan đến giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng.