Quý III/2017: Đấu thầu 2 gói thầu nâng cấp Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa Xã hội TP. Hà Nội vừa cho biết, trong quý III/2017 sẽ đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu thuộc Dự án đầu tư nâng cấp bệnh viện Phụ sản Hà Nội - giai đoạn 2. Dự án này có tổng mức đầu tư 324.729 triệu đồng.

Thứ nhất là Gói thầu số 05: Hệ thống cấp điện và chiếu sáng ngoài nhà; Cải tạo mở rộng Trạm biến áp (bao gồm thiết bị đi kèm). Gói thầu này có giá 12.842 triệu đồng, nguồn vốn sử dụng là ngân sách TP. Hà Nội, trong đó riêng kinh phí thực hiện hệ thống cấp điện (bao gồm trạm biến áp, dây cáp điện) sử dụng vốn ngân sách ứng trước và được thanh quyết toán theo cơ chế chung của Thành phố.

Thứ 2 là Gói thầu số 06: Hệ thống công nghệ thông tin (không bao gồm thiết bị thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung ban hành tại Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND Thành phố); phần xây lắp, thiết bị xây lắp và lắp đặt hệ thống đường ống khí y tế trung tâm, khí sạch. Gói thầu này có giá gần 31.920 triệu đồng, sử dụng ngân sách TP. Hà Nội.

Dự kiến, trong quý III/2017, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa Xã hội TP. Hà Nội sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi, không qua sơ tuyển để lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu nêu trên, theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Hình thức hợp đồng của 2 gói thầu là trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng đều là 150 ngày.

Phan Ngọc