Gói thầu do Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư: Không phục lý lẽ của bên mời thầu

(BĐT) - Trước những nội dung kiến nghị của Công ty CP Mỹ nghệ nội thất Nam Hà (Nhà thầu Nam Hà) đối với Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt nội thất đồ gỗ cho trụ sở mới Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”, Báo Đấu thầu đã liên hệ với đại diện chủ đầu tư (Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và bên mời thầu (Công ty CP Tư vấn đầu tư Nam Sài Gòn) để có thông tin đa chiều.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bên mời thầu: “Đúng quy trình”

Thông tin với Báo Đấu thầu, Bên mời thầu đã tường trình lại quy trình đóng/mở thầu hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) như sau: “Tại thời điểm mở HSĐXKT  lúc 10 giờ 00 ngày 17/05/2016, chúng tôi đã mời từng nhà thầu lên ký niêm phong HSĐXKT và hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC) (có xác nhận còn nguyên niêm phong) và HSĐXTC của tất cả nhà thầu đã được chúng tôi lưu ở chế độ mật theo quy định”.  (kèm bản chụp biên bản mở thầu HSĐXKT).

Về quy trình mở HSĐXTC, Bên mời thầu cho biết: “Đến thời điểm mở HSĐXTC, lúc 10 giờ 00 ngày 16/06/2016, chúng tôi đã mời nhà thầu lên kiểm tra niêm phong HSĐXTC trước thời điểm mở và được đại diện các nhà thầu tham dự ký tên xác nhận lại lần thứ 2 trước khi mở HSĐXTC”. (kèm bản chụp biên bản mở HSĐXTC).

Bên mời thầu khẳng định: “Quy trình niêm phong hồ sơ được các nhà thầu trực tiếp tham gia tại buổi mở thầu ký xác nhận hồ sơ còn nguyên niêm phong lần 2 và không có ý kiến trong quá trình mở thầu là cơ sở pháp lý cụ thể để khẳng định hồ sơ tài chính của các nhà thầu được bảo mật tuyệt đối trước khi hội đồng tiến hành mở HSĐXTC. Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu đã thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Hồ sơ dự thầu (HSDT) được tư vấn đấu thầu và bên mời thầu quản lý ở chế độ mật theo quy định, sự nghi vấn nêu trên là không đúng như tiến trình mà các bên đã và đang thực hiện. Tư vấn đấu thầu và bên mời thầu đã đánh giá HSDT đúng theo quy định, khách quan, đảm bảo sự công bằng, cạnh tranh đối với tất cả các nhà thầu”.

Theo biên bản mở HSĐXKT được lập ngày 17/5/2016, có 9 nhà thầu tham gia mua hồ sơ mời thầu (HSMT) của Gói thầu, gồm: Công ty CP Hà Phương Trang, Công ty CP Mỹ nghệ nội thất Nam Hà, Công ty CP Trang trí nội thất Mộc Đại, Công ty CP Xây dựng trang trí nội thất Thành Đô, Công ty TNHH Chu Lai, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận, Công ty TNHH Nhật Lệ, Công ty TNHH Phượng Hoài và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tin học Thi Trần. Có 4 nhà thầu nộp hồ sơ đúng quy định gồm: Công  ty CP Mỹ nghệ nội thất Nam Hà, Công ty CP Trang trí nội thất Mộc Đại, Công ty TNHH Chu Lai và Công ty TNHH Phượng Hoài.

Nhà thầu: “Đó chỉ là quy trình của bên mời thầu”

Nhà thầu Nam Hà luôn khẳng định không hề thấy bên mời thầu chuẩn bị một túi riêng biệt để đựng tất cả các HSĐXTC của các nhà thầu.
Trong Văn bản ký ngày 24/6/2016, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trả lời Nhà thầu Nam Hà rằng, tại thời điểm mở HSĐXKT, bên mời thầu “đã mời từng nhà thầu lên ký niêm phong HSĐXKT và HSĐXTC (có xác nhận còn nguyên niêm phong) và HSĐXTC của tất cả các nhà thầu đã được Cục Thuế lưu ở chế độ mật theo quy định”. Đến thời điểm mở HSĐXTC, tư vấn “đã mời nhà thầu lên kiểm tra niêm phong HSĐXTC và được đại diện nhà thầu tham dự ký tên xác nhận hồ sơ còn niêm phong nguyên vẹn”. Theo đó, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định, quy trình mở thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu này đã được thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điểm đ, Khoản 4, Điều 26 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định: “Hồ sơ đề xuất tài chính của tất cả các nhà thầu phải được bên mời thầu niêm phong trong một túi riêng biệt và được đại diện của bên mời thầu, nhà thầu tham dự lễ mở thầu ký niêm phong”.

Tuy nhiên, theo Biên bản mở HSĐXTC được lập ngày 16/6/2016, tại Mục B (Nội dung mở thầu), đại diện đơn vị tư vấn tiến hành thủ tục mở HSĐXTC. Theo nội dung của biên bản này, “Kết quả kiểm tra các HSĐXTC: Các phong bì đựng HSĐXTC vẫn còn nguyên dấu niêm phong và đã được đại diện nhà thầu kiểm tra tại chỗ và ký tên xác nhận trên phong bì”.

Trong khi đó, Nhà thầu Nam Hà luôn khẳng định: “Chúng tôi không hề thấy bên mời thầu chuẩn bị một túi riêng biệt để đựng tất cả các HSĐXTC của các nhà thầu. Do đó, chúng tôi chưa hề ký xác nhận niêm phong vào túi riêng biệt này. Chúng tôi chỉ ký xác nhận niêm phong vào túi HSĐXTC của riêng mình”.

Để làm rõ kiến nghị của Nhà thầu, Báo Đấu thầu một lần nữa phải đặt thêm câu hỏi để Bên mời thầu thông tin đầy đủ hơn. Cụ thể, “các phong bì đựng HSĐXTC vẫn còn nguyên dấu niêm phong” ở trong biên bản mở thầu được hiểu là các phong bì đựng HSĐXTC của các nhà thầu một cách riêng lẻ? Phía Bên mời thầu đã thực hiện bước kiểm tra dấu niêm phong một túi riêng biệt đựng HSĐXTC của tất cả các nhà thầu hay không? Nếu có, tại sao nội dung này lại không được đưa vào biên bản mở HSĐXTC?”.

Tuy nhiên, Bên mời thầu vẫn chưa đưa ra được câu trả lời trực tiếp giải tỏa thắc mắc của nhà thầu, đồng thời cũng là điều cần làm để chứng minh sự minh bạch và tính tuân thủ quy định pháp luật một cách nghiêm minh của Bên mời thầu.

Văn Huyền

Tin liên quan