EVNNPT sắp lựa chọn nhà thầu cho nhiều gói thầu “khủng”

(BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 14 gói thầu thuộc Dự án Đầu tư phát triển của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), với tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 231/QĐ-EVN ngày 15/8/2018 là hơn 3.604 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, từ nay đến hết năm 2018, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước đối với 14 gói thầu (gồm 9 gói thầu mua sắm hàng hóa, 2 gói thầu xây lắp, 2 gói thầu tư vấn và 1 gói thầu dịch vụ phi tư vấn). Trong số 14 gói thầu này, có các gói thầu “khủng” như: Gói thầu số 13 Xây lắp (bao gồm xây lắp các trạm lặp quang), có giá gói thầu hơn 826 tỷ đồng (tổ chức lựa chọn nhà thầu vào tháng 8/2018); Gói thầu số 5 Cung cấp và vận chuyển dây dẫn, dây chống sét, có giá gói thầu hơn 459 tỷ đồng (tổ chức lựa chọn nhà thầu vào tháng 8/2018); Gói thầu số 8 Cung cấp và vận chuyển kháng điện và phụ kiện, có giá gói thầu hơn 291 tỷ đồng (tổ chức lựa chọn nhà thầu vào tháng 10/2018); Gói thầu số 9 Cung cấp và vận chuyển tụ điện, máy cắt by-pass và phụ kiện, có giá gói thầu hơn 369 tỷ đồng (tổ chức lựa chọn nhà thầu vào tháng 10/2018); Gói thầu số 10 Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị nhất thứ và phụ kiện, có giá gói thầu hơn 305 tỷ đồng (tổ chức lựa chọn nhà thầu vào tháng 10/2018)…  

Bích Thảo