Dự án giao thông hơn 2.100 tỷ đồng ở Nghệ An sắp chọn nhà thầu

(BĐT) - Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An vừa thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng tuyến phía Tây Nghệ An.

Dự án có tổng mức đầu tư lên tới 2.127 tỷ đồng, do Sở Giao thông vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An làm bên mời thầu. Nguồn vốn thực hiện Dự án từ nguồn trái phiếu chính phủ.

Theo kế hoạch công bố, Dự án gồm 2 gói thầu, lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh và tự thực hiện. Hình thức hợp đồng trọn gói. Thời gian lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2017. 

Cụ thể, Gói thầu số 01: “Toàn bộ phần xây lắp và chi phí hạng mục chung” sẽ lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước, không sơ tuyển, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Gói thầu số 02: “Tư vấn giám sát thi công Gói thầu số 01” sẽ lựa chọn nhà thầu theo hình thức tự thực hiện, không sơ tuyển, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Việt Anh