Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 30/10

(BĐT) - Trong ngày 30/10/2019, trên phạm vi cả nước có 679 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019 và quý I/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Cải tạo tổng thể Trường Tiểu học Thành Công B, với giá gói thầu là 63.903.533.637 đồng.

Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư thay thế năm 2019, với giá gói thầu là 151.244.285.508 đồng.

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nhà làm việc chính và các hạng mục phụ trợ, với giá gói thầu là 42.605.254.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở các ban Đảng tỉnh Bắc Ninh.

UBND huyện Thường Tín (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 13  Thi công phá dỡ, di chuyển hệ thống hạ tầng ngầm nổi, vận chuyển xử lý phế thải công trình phục vụ giải phóng mặt bằng, với giá gói thầu là 20.611.600.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Km189 đến Km194 qua địa bàn huyện Thường Tín.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Xây lắp, chi phí hạng mục chung, dự phòng thuộc Dự án Nhà làm việc liên cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, với giá gói thầu là 55.256.924.180 đồng.

Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng tại Lô A6, Khu công nghiệp Bình Chiểu, với giá gói thầu là 37.219.998.636 đồng.

Tin liên quan