Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 15/05

(BĐT) - Trong ngày 15/5/2019, trên phạm vi cả nước có 776 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2019.

Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông tỉnh Bắc Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3 Toàn bộ phần xây dựng và bảo hiểm công trình thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 287 đoạn từ Quốc lộ 38 mới, huyện Tiên Du đến Quốc lộ 18, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, với giá gói thầu là 228.556.791.000 đồng; Gói thầu số 5 Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 278 đoạn từ Quốc lộ 18 đến đê sông Cầu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, với giá gói thầu là 118.770.151.000 đồng; Gói thầu số 5 Toàn bộ phần xây dựng và bảo hiểm công trình thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 276 mới, đoạn từ nút giao với đường Nội Duệ - Tri Phương đến đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, với giá gói thầu là 43.537.262.000 đồng.

Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị phục vụ đào tạo và thí nghiệm nhóm 1, 2, 3, 4, 5, chuyển giao công nghệ và hệ thống SCADA, với giá gói thầu là 106.000.000.000 đồng.

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Mua sắm tập trung vật tư y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Cụ thể: Gói thầu số 01 Vật tư y tế thông thường, với giá gói thầu là 46.045.096.000 đồng; Gói thầu số 02 Vật tư y tế chạy thận nhân tạo, với giá gói thầu là 16.995.510.000 đồng; Gói thầu số 03 Vật tư y tế phẫu thuật ngoại khoa, với giá gói thầu là 11.842.535.000 đồng.

UBND huyện Hoành Bồ (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu là 21.548.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 279 tại các đoạn: Km15+000 - Km17+900; Km19+420 - Km23+900; Km25+300 - Km27+100.

Cục Bưu điện Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị an ninh bảo mật mạng TSLCD, với giá gói thầu là 18.480.921.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án An ninh bảo mật, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đường truyền cho mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tổng mức đầu tư của Dự án là 68.142.303.000 đồng.

Công ty Than Thống Nhất - TKV (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019. Cụ thể: Gói thầu Thiết bị vận tải, với giá gói thầu là 28.422.151.000 đồng; Gói thầu Hệ thống chống lật toa xe chở người, với giá gói thầu là 8.143.388.000 đồng; Gói thầu Thiết bị điện, với giá gói thầu là 11.251.075.000 đồng; Gói thầu Thiết bị thi công, kiểm tra an toàn và kiểm soát khí mỏ, với giá gói thầu là 19.387.936.000 đồng.

Tin liên quan