Đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng 2 khu nhà ở đô thị tại Hà Nam

(BĐT) - UBND tỉnh Hà Nam đang kêu gọi đầu tư vào 2 dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện hơn 270 tỷ đồng.

Thứ nhất là Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở đô thị tại thôn 1, xóm trại, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý với tổng chi phí thực hiện là 132,41 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 24 tháng.

Thứ hai là Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở đô thị Quang Thành tại xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên với tổng chi phí thực hiện là 140,22 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 18 tháng.

Nguồn vốn thực hiện 2 dự án trên là vốn huy động hợp pháp của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án.

Trong quý II/2018, Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam (Bên mời thầu) sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho 2 dự án sử dụng đất nói trên. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức lựa chọn là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.  

Bích Thảo