Bên mời thầu cần biết (ngày 21/02/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 21/02/2013)

02/09/2014 - 02:40
Ngày 20/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 123 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 116 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/02/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 12/7/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 12/7/2013)

02/09/2014 - 02:14
Ngày 11/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 162 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 157 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/7/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 10/6/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 10/6/2013)

02/09/2014 - 02:10
Ngày 07/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 156 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 149 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/6/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 21/1/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 21/1/2014)

02/09/2014 - 01:48
Ngày 20/01/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 117 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 115 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/01/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Về phương án thay thế trong  thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

Về phương án thay thế trong thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

02/09/2014 - 01:37
Khi thương thảo hợp đồng, nhà thầu đề xuất phương án thay thế cho 1 trong 2 thiết bị mà vẫn đảm bảo các yêu cầu về mặt kỹ thuật, giá, các yếu tố khác và chủ đầu tư thấy có hiệu quả hơn trong đầu tư thì có được chấp thuận không? ...
Bên mời thầu cần biết (ngày 17/1/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 17/1/2014)

02/09/2014 - 01:34
Ngày 16/01/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 154 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 150 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/01/2014); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 28/3/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 28/3/2014)

02/09/2014 - 01:05
Ngày 27/3/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 131 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 122 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/3/2014); 9 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 13/3/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 13/3/2013)

02/09/2014 - 00:46
Ngày 12/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 123 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 118 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/3/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 1/11/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 1/11/2013)

02/09/2014 - 00:40
Ngày 31/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 135 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 127 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 01/11/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 8/8/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 8/8/2013)

02/09/2014 - 00:29
Ngày 07/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 151 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 144 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 08/8/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 25/6/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 25/6/2014)

01/09/2014 - 23:45
Ngày 24/6/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 227 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 223 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/6/2014); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Đảm bảo tiến độ dự án không phải chuyện thích hay không

Đảm bảo tiến độ dự án không phải chuyện thích hay không

01/09/2014 - 23:40
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Đinh La Thăng trong Hội nghị: Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng một số dự án kết cấu hạ tầng giao thông với sự tham gia của nhà thầu nước ngoài, tổ chức tại Hà Nội ngày 6/6.
Đảm bảo tiến độ dự án không phải chuyện thích hay không

Đảm bảo tiến độ dự án không phải chuyện thích hay không

01/09/2014 - 23:40
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Đinh La Thăng trong Hội nghị: Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng một số dự án kết cấu hạ tầng giao thông với sự tham gia của nhà thầu nước ngoài, tổ chức tại Hà Nội ngày 6/6.
Đảm bảo tiến độ dự án không phải chuyện thích hay không

Đảm bảo tiến độ dự án không phải chuyện thích hay không

01/09/2014 - 23:40
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Đinh La Thăng trong Hội nghị: Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng một số dự án kết cấu hạ tầng giao thông với sự tham gia của nhà thầu nước ngoài, tổ chức tại Hà Nội ngày 6/6.
Đảm bảo tiến độ dự án không phải chuyện thích hay không

Đảm bảo tiến độ dự án không phải chuyện thích hay không

01/09/2014 - 23:40
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Đinh La Thăng trong Hội nghị: Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng một số dự án kết cấu hạ tầng giao thông với sự tham gia của nhà thầu nước ngoài, tổ chức tại Hà Nội ngày 6/6.