Bên mời thầu cần biết (ngày 7/8/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 7/8/2014)

03/09/2014 - 09:37
Ngày 06/8/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 137 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 129 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/8/2014); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Hợp đồng - Cơ sở pháp lý quan trọng nhất

Hợp đồng - Cơ sở pháp lý quan trọng nhất

03/09/2014 - 09:36
Chuyên mục "Hỏi đáp về đấu thầu" có nhận được các câu hỏi của Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc; bạn Bùi Văn Vĩnh (địa chỉ hòm thư là buivinhdt@yahoo.com)...
Quảng Ngãi: Việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu còn chưa thực hiện đầy đủ

Quảng Ngãi: Việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu còn chưa thực hiện đầy đủ

03/09/2014 - 09:34
Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2013, Tỉnh đã triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 1.849 gói thầu các loại, trong đó có 112 gói thầu mua sắm hàng hóa, 675 gói thầu xây lắp, còn lại là các gói thầu thuộc lĩnh vực tư vấn. Đặc biệt, trong năm không có các kiến nghị về đấu thầu và xử lý vi phạm về đấu thầu.
Bên mời thầu cần biết (ngày 29/7/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 29/7/2014)

03/09/2014 - 09:34
Ngày 28/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 168 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 166 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 29/7/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Nâng cao trách nhiệm giải trình trong đấu thầu

Nâng cao trách nhiệm giải trình trong đấu thầu

03/09/2014 - 09:28
Để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, việc phân cấp cần thiết phải đi đôi với tăng cường trách nhiệm giải trình, tăng cường năng lực cho người làm công tác đấu thầu, tăng cường trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu đi kèm với các hình thức chế tài đủ mạnh.
Bên mời thầu thẩm định hồ sơ yêu cầu

Bên mời thầu thẩm định hồ sơ yêu cầu

03/09/2014 - 09:22
Hỏi: Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dịch vụ tư vấn, hàng hóa, xây lắp theo hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư có được ra Quyết định thành lập Tổ tư vấn đấu thầu với trách nhiệm làm Bên mời thầu và thẩm định hồ sơ yêu cầu (HSYC) không?
Liên danh dự thầu giữa Công ty mẹ và Công ty con

Liên danh dự thầu giữa Công ty mẹ và Công ty con

03/09/2014 - 09:20
Hỏi: Khi tham gia đấu thầu trường hợp Công ty mẹ có 71% vốn cổ phần trong Công ty con liên danh với Công ty con để dự thầu thì liên danh này có đủ tư cách tham gia đấu thầu không?
Sai khác trong hồ sơ dự thầu

Sai khác trong hồ sơ dự thầu

03/09/2014 - 09:16
Hỏi: Tôi có một tình huống xảy ra khi đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), mong được giải đáp, cụ thể như sau: Trong hồ sơ mời thầu (HSMT) yêu cầu tiến độ thực hiện hợp đồng không quá 10 tháng bao gồm cả ngày nghỉ (Thứ 7, Chủ nhật).
Bên mời thầu cần biết (ngày 18/6/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 18/6/2014)

03/09/2014 - 09:15
Ngày 17/6/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 189 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 187 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 18/6/2014); 2 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Xác định bên mời thầu

Xác định bên mời thầu

03/09/2014 - 09:15
Hỏi: Chúng tôi có một tình huống như sau: Chủ đầu tư của Dự án là A (chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án). Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án (QLDA) là B. Khi tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cho một gói thầu thuộc Dự án, chúng tôi có thuê đơn vị tư vấn là C để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu. Vậy xin hỏi ai là bên mời thầu (A, B hay C)? 
Bên mời thầu cần biết (ngày 2/12/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 2/12/2013)

03/09/2014 - 09:14
Ngày 29/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 154 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 149 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 02/12/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Nêu xuất xứ hàng hóa trong HSYC

Nêu xuất xứ hàng hóa trong HSYC

03/09/2014 - 09:13
Hỏi: Trong hồ sơ yêu cầu (HSYC) cung cấp hàng hóa giá trị dưới 2 tỷ đồng có nêu tương đương, ví dụ: nêu xuất xứ hàng hóa là từ Trung Quốc hoặc tương đương thì có vi phạm pháp luật về đấu thầu không?
Đề nghị thu hẹp các trường hợp chỉ định thầu

Đề nghị thu hẹp các trường hợp chỉ định thầu

03/09/2014 - 09:09
Chiều ngày 24/10, Quốc hội đã nghe Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dự trữ quốc gia. Đa số các ý kiến cho rằng, Dự thảo Luật cần thu hẹp các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu.
Đề nghị thu hẹp các trường hợp chỉ định thầu

Đề nghị thu hẹp các trường hợp chỉ định thầu

03/09/2014 - 09:09
Chiều ngày 24/10, Quốc hội đã nghe Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dự trữ quốc gia. Đa số các ý kiến cho rằng, Dự thảo Luật cần thu hẹp các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu.
Bắc Ninh lựa chọn nhà thầu tu bổ  đê điều

Bắc Ninh lựa chọn nhà thầu tu bổ đê điều

03/09/2014 - 09:05
Trong thời gian tới, 2 gói thầu xây lắp, tu bổ tuyến đê Hữu Đuống, huyện Thuận Thành và tuyến đê Tả Đuống, huyện Quế Võ trị giá khoảng hơn 6 tỷ đồng nằm trong Kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2 thuộc dự án Đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2013 của tỉnh Bắc Ninh sẽ được tiến hành lựa chọn nhà thầu.
Bên mời thầu cần biết (ngày 26/8/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 26/8/2014)

03/09/2014 - 09:04
Ngày 25/8/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 175 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 169 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/8/2014); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.