Dầu khí Thái Dương (HoSE: TDG) ghi nhận doanh thu quý IV/2019 tăng mạnh 62%, lên đạt 257 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 39%, lên 14 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 6,3% xuống còn 5,4%.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Chi phí tài chính tăng mạnh trong khi doanh thu không đáng kể khiến hoạt động tài chính lỗ 3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 17,5%, còn 4,5 tỷ đồng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 7 lần cùng kỳ lên hơn 5 tỷ đồng. Gánh nặng chi phí khiến lợi nhuận sau thuế giảm 44%, còn hơn 1 tỷ đồng.

Dầu khí Thái Dương báo lãi năm 2019 thấp kỷ lục ảnh 1

Nguồn: Công bố thông tin SSC

Năm 2019, công ty ghi nhận doanh thu 846 tỷ đồng, tăng 62%. Lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 75,5%, còn 4 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất từ khi công ty công bố báo cáo tài chính. Dầu khí Thái Dương vượt 21% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 20% kế hoạch lợi nhuận.

Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2019 là 437 tỷ đồng, tăng 28% đầu kỳ, tập trung ở các khoản phải thu ngắn hạn. Khoản mục này, gấp 2,5 lần do phát sinh thêm 3 khoản phải thu lớn. Chi phí trả trước cho vỏ bình ga là 153 tỷ đồng. Nợ vay tài chính là 149 tỷ đồng, gấp 2,4 lần đầu kỳ. Ngoài ra, phải trả người bán ngắn hạn tăng 3 lần, lên 90 tỷ, chủ yếu do khoản nợ CTCP Đầu tư Sản xuất thương mại Hà Minh.

Theo NDH