(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá: Tài sản là 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry LE 05 chỗ đã qua sử dụng, số khung: 4BF1FK9CR231130, màu sơn trắng, nhiên liệu xăng, sản xuất năm 2012 tại Mỹ. Giá khởi điểm của tài sản: 500.065.000đồng (Năm trăm triệu, không trăm sáu mươi lăm ngàn đồng chẵn). (Giá không có thuế Giá trị gia tăng).

4. Xem tài sản tại: Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ, tiền đặt trước: 100.000.000 đồng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 17 giờ 00 ngày 06/4/2018, địa điểm xem tài sản tại Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 17 giờ 00 ngày 06/4/2018, địa điểm bán hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 17 giờ 00 ngày 06/4/2018; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

9. Thời gian kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 09/4/2018

10. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 00 ngày 09/4/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

12. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại (0236) 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.