(BĐT) - Bộ Quốc phòng tổ chức bán đấu giá các lô hàng thanh xử lý trang bị kỹ thuật cấp 5, trang thiết bị trạm xưởng và nhà cấp 3 của Nhà máy Z756/BCCB.

Thời gian từ ngày 25/4 đến 05/5/2016. Danh mục, số lượng và giá khởi điểm các gói thầu cụ thể như sau:

1. Gói thầu số 1: Xe máy công binh cấp 5

- Số lượng: Gồm 13 chiếc;

- Khối lượng hàng hóa: 91.800 kg;

- Giá sàn: 290.000.000 VNĐ (Hai trăm chín mươi triệu đồng).

2. Gói thầu số 2: Trang bị ô tô, máy nâng hàng, TNĐ, trang bị CNTT và trang bị trạm xưởng

- Khối lượng hàng hóa: 62.604 kg;

- Giá sàn: 200.000.000 VNĐ (Hai trăm triệu đồng chẵn).

3. Gói thầu số 3: Gồm 08 danh mục trang bị trạm xưởng

- Khối lượng hàng hóa: 10.278 kg;

- Giá sàn: 35.000.000 VNĐ (Ba mươi lăm triệu đồng chẵn).

4. Gói thầu số 4: Phá dỡ, thu hồi phế liệu của 12 nhà cấp 3, san lấp trả lại mặt bằng sạch để thi công

- Tổng diện tích: 14.178m2;

- Giá sàn: 1.800.000.000 VNĐ (Một tỷ, tám trăm triệu đồng).

5. Gói thầu số 5: Phá dỡ, thu hồi phế liệu của 16 nhà cấp 3, san lấp trả lại mặt bằng sạch để thi công.

- Tổng diện tích: 14.341,69m2;

- Giá sàn: 650.000.000 VNĐ (Sáu trăm năm mươi triệu đồng);

- Phương thức: Bán đấu giá rộng rãi;

- Hình thức: Xét hồ sơ thầu;

- Phương thức hợp đồng: Trọn gói;

- Địa điểm trưng bày, tham khảo hồ sơ và giao nhận: Nhà máy Z756/BCCB.

* Đối tượng tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội có đủ tư cách pháp nhân, chức năng nhiệm vụ phù hợp, có nhu cầu tham gia đấu giá.

* Thời gian phát hành Hồ sơ bán đấu giá: Từ 08h00 ngày 25/04/2016 đến 11h00 ngày 27/4/2016.

* Thời gian thu nhận hồ sơ và tiền đặt cọc tham gia đấu giá: Từ 13h00 ngày 27/4 đến 16.00 ngày 29/4/2016.

* Địa điểm phát hành và tiếp nhận Hồ sơ bán đấu giá: Nhà máy Z756/BCCB, số 200 Đường 3/2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: Nhà máy Z756: 069.652.169; Phòng Xe máy: 069.512.312.

* Giá bán hồ sơ: 500.000 đồng/bộ; Tiền đặt cọc: 15% giá sàn mỗi gói thầu.