(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản do Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ: số 001, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê 02 lô mặt bằng kinh doanh (Lô C3 và Lô C4) tại Khối C - Nhà kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II – Kim Thành, cụ thể như sau:

- Địa điểm, quy mô, thiết kế quy hoạch Khối C:

+ Địa điểm: Khối C nằm tại Khu vực Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II - Kim Thành, là hạng mục thuộc dự án Nhà kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II – Kim Thành.

+ Quy mô, thiết kế quy hoạch của 02 lô mặt bằng đưa ra đấu giá cho thuê làm cửa hàng miễn thuế thuộc Khối C (có bản vẽ chi tiết kèm theo).

+ Thời hạn cho thuê: 05 năm.

3.2. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và tiền bán hồ sơ: Cụ thể như sau:

S TT

Số hiệu lô mặt bằng

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2/

tháng)

Giá khởi điểm (đồng/năm)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền bán hồ sơ (đồng)

1

Lô C3

209

240.000

601.920.000

10.000.000

120.000.000

500.000

2

Lô C4

209

240.000

601.920.000

10.000.000

120.000.000

500.000

- Giá khởi điểm: Được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 5174/QĐ-UBND ngày 20/11/2017.

+ Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí sử dụng điện, nước và các chi phí dịch vụ kỹ thuật hạ tầng khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

+ Giá trúng đấu giá được áp dụng cho năm đầu tiên. Từ năm thứ hai, mỗi năm giá cho thuê tăng thêm 8% so với năm liền kề.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:

Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 30/7/2018 trong giờ hành chính, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Từ ngày 26/7/2018 đến ngày 27/7/2018 trong giờ hành chính, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian: Nhận đăng ký tham gia đấu giá gửi qua đường Bưu điện, hạn cuối cùng đến 17 giờ 00 phút ngày 30/7/2018 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

+ Địa điểm: Tại Phòng Kế hoạch - Tổng hợp (tầng IV) - Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai - số 001- đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

7. Thời gian, địa điểm, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/7/2018 đến ngày 30/7/2018 (trong giờ hành chính), khách hàng nộp bằng tiền mặt vào tài khoản số 99999 601 9999 tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Lào Cai (số nhà 151, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai); hoặc tài khoản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai mở tại các Chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Lào Cai.

8. Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 02/8/2018 tại Phòng Đấu giá tầng II, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy phép đăng ký kinh doanh hàng miễn thuế theo quy định của pháp luật, phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại: 0214.3824. 914 - 0214.3663.168.