(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản  do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

2. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:

a/ Quyền sử dụng đất:

Thửa đất có diện tích đất là 104,80 m2 là tài sản chung của ông Nguyễn Văn Bình và bà Trần Thị Tuyết Lan, thuộc diện được UBND huyện Sa Pa cho phép hoàn thiện thủ tục để cấp giấy chứng nhận QSD đất theo thông báo số 492/TB-UBND ngày 01/11/2017 có danh sách kèm theo đứng tên ông Nguyễn Văn Bình. Địa chỉ: Số nhà 21B, đường Thác Bạc, tổ 11 thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

b/ Tài sản gắn liền trên đất:

01 ngôi nhà xây kiên cố 05 tầng; sảnh hiên và 01 tum có tổng diện tích xây dựng 05 tầng là 450,00 m2

(Chi tiết tại biên bản kê bên, xử lý tài sản ngày 23/11/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai)

3. Giá khởi điểm: 6.534.226.800 đồng

Bằng chữ: (Sáu tỷ, năm trăm ba mươi tư triệu hai trăm hai mươi sáu nghìn tám trăm đồng).

(Giá khởi điểm trên Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS ngày 09/4/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sa Pa về việc giảm giá tài sản lần 1).

4. Tiền đặt trước: 1.200.000.000 đồng/hồ sơ

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

6. Bước giá tối thiểu từ 60.000.000 đồng;

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo điểm c khoản 1 điều 40 và điều 43 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

8. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

9. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá và xem tài sản

Thời gian tham khảo, mua hồ sơ hồ sơ kể từ ngày 12/4/2018 đến hết ngày 03/5/2018; Địa điểm tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Thời gian xem tài sản ngày 26/4 và ngày 27/4/2018 tại thực địa thửa đất Số nhà 21B, đường Thác Bạc, tổ 11 thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của luật đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật khác có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

11.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Hạn cuối đến ngày 03/5/2018 (Trong giờ hành chính).

12. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Hạn cuối đến 17 h 00 ngày 04/5/2018 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian công bố giá: Hồi 09 giờ 00 phút, ngày 07/5/2018.

- Địa điểm tổ chức công bố giá: Tại Phòng Đấu giá tầng 2, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3.824.914 - 02143.663.168