(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hải Dương ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1- Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hải Dương (Sau đây gọi là SCB – Chi nhánh Hải Dương)

Địa chỉ trụ sở: Số 119 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 02203.898.899; Fax: 02203. 898.899.

2- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê

- Địa chỉ trụ sở: Số 451 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 02203.894.800 / 0913.084.078;

E-mail: daugiasaokhue@gmail.com, website: www.daugiasaokhue.com.

3- Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước.

3.1- Tài sản đấu giá: Tài sản bảo đảm của SCB – Chi nhánh Hải Dương được xử lý để thu hồi nợ gồm:

3.1.1- Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 09, tờ bản đồ số 11; tại thôn Hội Xuyên, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 800173, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00523, do UBND huyện Gia Lộc cấp ngày 06/8/2015. Thông tin chi tiết như sau:

- Người chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Bà Vũ Thị Thương. Sinh năm 1992. Số CMND: 142546571, do Công an Hải Dương cấp ngày 06/6/2007. Địa chỉ thường trú: Xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương;

- Diện tích đất: 131,0 m2 (Bằng chữ: Một trăm ba mốt phẩy không mét vuông);

- Hình thức sử dụng:  Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng:    Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng:    Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Nhận chuyển quyền sử dụng đất.

3.1.2- Tài sản gắn liền với đất là nhà ở.

- Loại nhà ở:        Nhà ở riêng lẻ;

- Diện tích xây dựng:    68,0 m2;

- Diện tích sàn:      136,0 m2;

- Hình thức sở hữu:      Sở hữu riêng;

- Cấp (hạng):        Cấp III;

- Thời hạn sở hữu:      Lâu dài.

3.2- Giá khởi điểm: Căn cứ Quyết định số 219/QĐ/SCB-CNHD ngày 23/11/2017 của Bên A thì giá khởi điểm của tài sản là 1.003.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm linh ba triệu đồng). Mức giá trên là giá tối thiểu, chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định hiện hành (các khoản này do người mua được tài sản đấu giá chịu).

3.3- Bước giá theo giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/bước.

3.4- Tiền bán hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (không hoàn lại).

3.5- Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng. Hình thức nộp: Chuyển hoặc nộp vào tài khoản số 2300201011920, mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Hải Dương. Đơn vị hưởng là Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê (phí chuyển hoặc nộp tiền vào tài khoản do người tham gia đấu giá chịu). Không tính lãi khoản tiền đặt trước.

4- Điều kiện, cách thức đăng ký, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

4.1- Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: Những người thuộc trường hợp được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; và những người không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

4.2- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê theo thời gian quy định tại mục 5 của thông báo này.

4.3- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp không hạn chế số vòng tại cuộc đấu giá.

4.4- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5- Kế hoạch tổ chức đấu giá: Trong giờ hành chính các ngày làm việc:

5.1- Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 01/12/2017 đến 16 giờ ngày 19/12/2017tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê.

5.2- Tổ chức xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá bắt buộc phải xem tài sản; đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê vào lúc 09 giờ các ngày 18 và 19/12/2017 để đi xem tài sản.

5.3- Nộp tiền đặt trước: Các ngày 19 và 20/12/2017. Phương thức nộp theo quy định tại khoản 3.5 của thông báo này.

5.4- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 22/12/2017 tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê.

Kính mời người đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê; hoặc SCB – Chi nhánh Hải Dương theo địa chỉ trên.