(BĐT) - Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro thông báo  bán đấu giá tài sản do Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây

Địa chỉ: Số 6, khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Đơn vị đấu giá: Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Địa chỉ: số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản thứ 1 (HĐ 14): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 547998, diện tích 81,0 m2 đất ở tại nông thôn, thửa đất số: 1313, tờ bản đồ số: 14, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 06/01/2012, cho ông Nguyễn Bá Tuấn. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 1 tầng, mái tôn, sân phơi... tổng diện tích 150 m2. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho doanh nghiệp tư nhân Thanh Tuấn vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Phương, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.1.1. Giá khởi điểm: 1.400.000.000 đồng

1.1.2. Khoản tiền đặt trước: 70.000.000 đồng

1.1.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.2. Tài sản thứ 2 (HĐ 16): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 169395, diện tích 755 m2 đất ở, thửa đất số: 11+12+13+14, tờ bản đồ số: 1, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 06/4/2004, cho ông Nguyễn Bá Tuấn. Tài sản gắn liền với đất: Nhà xưởng, khu trưng bầy sản phẩm, kho nguyên liệu và bảo ôn, kho chứa hàng, sân phơi.... tổng diện tích khoảng 730 m2. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho doanh nghiệp tư nhân Thanh Tuấn vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Đồi 3, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.2.1. Giá khởi điểm: 4.100.000.000 đồng

1.2.2. Khoản tiền đặt trước: 210.000.000 đồng

1.2.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.3. Tài sản thứ 3 (HĐ 17): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 547999, diện tích 81 m2 đất ở tại nông thôn, thửa đất số: 1312, tờ bản đồ số: 14, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 06/01/2012, cho bà Nguyễn Thị Thanh. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 1 tầng khoảng 25,2 m2 và công trình phụ . Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho doanh nghiệp tư nhân Thanh Tuấn vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Phượng xã Đông phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.3.1. Giá khởi điểm: 1.400.000.000 đồng

1.3.2. Khoản tiền đặt trước: 70.000.000 đồng

1.3.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.4. Tài sản thứ 4 (HĐ 18): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 436999, diện tích 198 m2 đất ở, thửa đất số: 10, tờ bản đồ số: 1, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 05/3/2003, cho ông Nguyễn Bá Tuấn. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 khoảng 60 m2 và công trình phụ . Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho doanh nghiệp tư nhân Thanh Tuấn vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Đồi 3, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.4.1. Giá khởi điểm: 1.200.000.000 đồng

1.4.2. Khoản tiền đặt trước: 60.000.000 đồng

1.4.3. Bước giá: 8.000.000 đồng

1.5. Tài sản thứ 5 (HĐ 19-1): Là toàn bộ công trình trên đất, gồm văn phòng, nhà xưởng khung thép diện tích 2.600 m2, khu xây dựng trồng cây lâu năm, cây cảnh trang trí… diện tích 100 m2, và khu phụ trợ;

+ Tài sản tọa lạc tại: Cụm công nghiệp Phú Nghĩa thuộc tờ bản đồ số 00. Giấy chứng nhận QSDĐ số AE 395996, diện tích 4.565 m2, do UBND tỉnh Hà Tây cấp ngày 03/5/2007 cho CTy TNHH mây tre XK Tuấn Quang, theo quyết định cho thuê đất số 1281/QĐ-UBND ngày 24/7/2006 của UBND tỉnh Hà Tây ( Nay là TP.Hà Nội) và QĐ điều chỉnh số 1595/QĐ - UBND ngày 20/9/2006

+ Nguồn gốc tài sản: Nhà nước cho thuê Đất, trả tiền hàng năm, Thời hạn sử dụng đến ngày 24/7/2056

+ Mục đích sử dụng đất: Thực hiện dự án hàng mây tre đan xuất khẩu

+ Địa chỉ thửa đất: Cụm công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

1.5.1. Giá khởi điểm: 9.800.000.000 đồng

1.5.2. Khoản tiền đặt trước: 500.000.000 đồng

1.5.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.6. Tài sản thứ 6 (HĐ 20-2): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số BL 467549, diện tích 153,1 m2 đất ở đô thị, thửa đất số:102, tờ bản đồ số: 58 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 18/3/2013, cho ông Nguyễn Văn Thuấn và bà Vũ Thị Yến. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở 6 tầng bê tông cốt thép, diện tích xây dựng khoảng 1.050 m2 và khu công trình phụ…... Tài sản trên thế chấp tại Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho công ty TNHH xây dựng & thương Mại Minh Hải vay vốn.

+ Địa chỉ thửa đất: Khu Xuân Hà, thị trấn Xuân mai, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

1.6.1. Giá khởi điểm: 7.051.500.000 đồng

1.6.2. Khoản tiền đặt trước: 380.000.000 đồng

1.6.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.7. Tài sản đấu giá ( HĐ 01-2): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 208215, diện tích 210 m2 đất trong đó 180 m2 đất ở và 30 m2 đất trồng cây lâu năm, thửa đất số: 350, tờ bản đồ số: 4, số vào sổ cấp GCN: 00123, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 10/09/2012, cho hộ ông Ngô Tiến Cử. Tài sản gắn liền với đất: nhà 3 tầng bê tông cốt thép. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Mỹ Thượng, xã Hữu Văn huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.7.1. Giá khởi điểm: 1.762.000.000 đồng

1.7.2. Khoản tiền đặt trước: 90.000.000 đồng

1.7.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.8. Tài sản đấu giá ( HĐ 02-2): Là QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 0051532, diện tích 160 m2 đất ở, thửa đất số: 307, tờ bản đồ số: 4, số vào sổ cấp GCN: 201, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 17/9/1996, cho ông Ngô Tiến Cử. Tài sản gắn liền với đất: nhà 3 tầng bê tông cốt thép, nhà cấp 4, nhà 1 tầng và nhà cấp 4. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Mỹ Thượng, xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.8.1. Giá khởi điểm: 998.000.000 đồng

1.8.2. Khoản tiền đặt trước: 50.000.000 đồng

1.8.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

2. Điều kiện, tiền hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

2.1. Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: (K1-Đ38-Luật đấu giá 2016).

“Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá”. Và những người không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá 2016;

2.2. Tiền hồ sơ: miễn phí

2.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro hoặc trụ sở Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây, theo thời gian quy định tại mục 3 thông báo này;

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm viêc trong giờ hành chính)

3.1. Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký, nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 16h ngày 22/5/2018 tại trụ sở Cty hoặc Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây.

3.2. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ vào lúc 8h30 từ ngày 10/5/2018 đến ngày 12/5/2018 để đi xem thực tế tài sản;

3.3.Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc ĐG được tổ chức vào 13h30 ngày 24/5/2018 (Thứ 5) tại hội trường Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây;

3.4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 1 vòng, theo phương thức trả giá tăng lên

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Điện thoại: 0983.272.818.

+ Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây; Điện thoại: 0906.058909