(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại Vĩnh Long

Đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê. Diện tích đất: 1.418,9 m2, loại đất: Đất thương mại dịch vụ (TMD), thời hạn thuê đất: 50 năm trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thuộc thửa số 256, tờ bản đồ số 24. Giá khởi điểm: 4.381.563.200 đồng.

Thời gian, địa điểm xem thửa đất cho thuê: Từ ngày 10/3/2017 đến ngày 11/4/2017, tại Khu hành chính tỉnh: phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các CTDD&CN tỉnh Vĩnh Long trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm tham khảo và đăng ký nộp hồ sơ: Từ ngày 10/3/2017 đến ngày 11/4/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ; Khoản tiền đặt trước: 438.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá:

* Đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

* Điều kiện: Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê: 08 giờ 00 phút ngày 14/4/2017, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3826232, 2240321 hoặc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 88, Hoàng Thái Hiếu, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3868 788.